Home » Fremtidens arbeidsplass » Ekspertene svarer: Hvordan være en god leder under pandemien?
Fremtidens arbeidsplass

Ekspertene svarer: Hvordan være en god leder under pandemien?

Illustrasjon: Getty Images

2020 har vært et spesielt år. Mange ansatte har jobbet fra hjemmekontor. Vi spurte to eksperter om hvordan godt lederskap kan ivaretas, i en turbulent tid. 

Jostein Bø

HR-sjef i Asker kommune 

Hva har vært viktig for deg som leder for å lykkes med selskapet gjennom pandemien? 

Evnen til å prioritere og omprioritere har vært spesielt viktig gjennom pandemien. Det å kunne skille mellom det som haster og det som er viktig. Å ha tillit til medarbeiderne har vært viktig. Vi ser betydningen av høyt kompetente og dyktige ansatte, og avhengigheten av hverandre for å skape gode resultater. Samtidig har det vært en digital transformasjon, som har lært oss mye om andre måter å jobbe på. Det har vært viktig å ha en bredt sammensatt kriseledelse, som ser hele organisasjonen i sammenheng.

Hvordan kan pandemien påvirke ledelse på fremtidens arbeidsplass?

Fra ledelse til selvledelse, med større grad av autonomi. Vi vil se nye måter å møtes og samhandle på. Det vil bli mindre mobilitet, og større grad av digital samhandling.

Hva kjennetegner en god leder?

Integritet, troverdighet og evnen til å skape tillit er egenskaper som kjennetegner en god leder. I tillegg må en god leder kunne motivere medarbeiderne, peke ut felles retning og fastsette mål.

Marianne Wollan

Daglig leder, Evolve

Hva har vært viktig for deg som leder for å lykkes med selskapet gjennom pandemien?

Å se muligheter sammen og stå sammen. Jeg har vært igjennom tre finans-
kriser med Evolve så jeg vet det finnes muligheter selv i «krise”. Min erfaring er at vi er mer endringsvillige i motgang enn i medgang. Det kreves mer av oss enn når vi går i den samme tralten. Vi må tenke annerledes – handle annerledes. «Krise» åpner noen nye dører. Flere større selskaper har valgt Evolve i denne pandemien i stedet for mer tradisjonelle leieforhold – det har vært positivt for oss.  Når vi går igjennom noe sånt sammen, og mestrer det, så gir det oss økt selvtillit.  “Vi klarte det!». 

Hvordan har pandemien endret ledelse på fremtidens arbeidsplass?

Jeg tenker det blir enda viktigere for en leder å være tilstede (på telefonen om det ikke er mulig fysisk). Lytte og støtte opp om medarbeiderne – som igjen skal lytte og støtte kundene våre. Da blir det en trygg sirkel. Det betyr ikke at krise ikke er smertefullt, men jeg tror på uttrykket “man står sterkere sammen enn hver for seg”. Jeg har erfart det selv og sett det gang på gang hos andre på Evolve. Å stå sammen styrker oss når vi står overfor noe ukjent. Min erfaring er at når man både deler oppgang og nedgang sammen, så styrker det relasjonen. På Evolve forsøker vi å skape kultur for åpenhet, trygghet og deling. 

Hva kjennetegner en god leder?

For meg er det viktigst å være tilstede og være en god rollemodell. Man skal også inspirere og involvere. Å drive business er utrolig gøy. Å få lov til å vise det og gjøre det gøy, er gøy. Vi tilbringer så mange timer på jobben – det må være
ett sted man både får brukt de evnene man har, får utviklet seg – og har det
gøy. 

Evolve er ett sted for vekst og utvikling – enten det involverer all kunder,
samarbeidspartner og de ansatte – på kryss og tvers. Kunder utvikler oss, vi utvikler kunder. Vi utveksler ideer, kunnskap og erfaringer. Det gjør den tiden vi er i så utrolig spennende! 

Neste artikkel