Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Statkraft bringer norsk ladekompetanse til Europa
Sponset

– Statkraft er blitt majoritetseier i det norske ladeselskapet Grønn Kontakt. Selskapet eier allerede ladevirksomheter i Tyskland, og vurderer Storbritannia for videre satsing. Som Europas største produsent av fornybar energi, er det naturlig for oss å være en aktiv bidragsyter til elektrifisering av samfunnet, sier Vidar Eide, leder for eMobility i Statkraft.

Statkraft har store vekstplaner og ambisjoner om å ta del i overgangen til en fornybar energisektor internasjonalt, og med Grønn Kontakts ti års erfaring og ledende posisjon i et av de mest modne elbilmarkedene i verden er selskapet godt rustet.

– Elbilene vil påvirke kraftbransjen i hele Europa, og for å få en utslippsfri transportsektor må fornybar energi brukes til å lade bilene. Tiden er inne for å bygge videre på Norges og Grønn Kontakts sterke posisjon, og bruke vår kompetanse og våre konkurransefortrinn til å bidra med full kraft i elektrifiseringen av transportsektoren, sier Vidar Eide i Statkraft.

Vidar Eide i Statkraft. Foto: Statkraft

– Vi er svært glade for at Statkraft styrker sin ladesatsing ytterligere. Det vil gjøre oss i stand til å bygge et mer robust ladenettverk og skape enda bedre tjenester for våre kunder nasjonalt, og etter hvert internasjonalt, sier Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt.

Behov for smarte og fleksible løsninger

Elektrifiseringen av transportsektoren vil føre til behov for en mer forutsigbar produksjon av fornybar energi og smarte løsninger for å håndtere forbruket – ikke minst i forbindelse med lading av elbiler. Med betydelig erfaring innen fornybar energi, både fra vann-, vind- og solkraft, og som en av Europas største kraftforvaltere, har Statkraft en rekke fordeler og forutsetninger for å lykkes med satsingen.

– Dette gir oss et svært godt grunnlag for å optimalisere elbillading i forhold til både priser og kapasitet – som er en forutsetning for elektrifisering av transportsektoren, sier Eide.

Smart lading for alle – både hjemme, på jobb og langs vei

Den elektriske infrastrukturen i dag har ikke nok kapasitet dersom alle bytter til elbil og lader bilen samtidig som de vasker klær, lager mat og dusjer. Derfor trenger vi å legge til rette for fremtidsrettet smart lading – som er ladere installert med dataprogrammer som styrer ladingen slik at man unngår forbrukstopper og dermed overbelastning av strømnettet.

Og nettopp dette har Grønn Kontakt funnet en løsning på som de ønsker flere skal få dra nytte av. I tillegg til å ha et landsdekkende hurtigladenettverk i Norge, har selskapet utviklet smarte ladeløsninger for borettslag, bedrifter og offentlige parkeringsplasser.

– For å få ladet flest mulig biler billigst mulig, er det beste å utnytte ledig kapasitet i bygget der bilene står parkert. Derfor har vi utviklet vår egen, smarte ladecontroller, som sørger for å fordele den strømmen som er tilgjengelig slik at alle får ladet så raskt som mulig. Dermed sparer kundene penger ved at de slipper å oppgradere hovedsikringen sin, samtidig som ladeanlegget er tilrettelagt for blant annet å lade når det er billigst. Grønn Kontakt tar seg også av avregning, sluttkundefakturering og oppgjør, noe som gir både ladekunder og styreledere en enklere hverdag, sier Hannisdahl.

Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn kontakt. Foto: Grønn kontakt

Lading overalt

Med oppkjøpet av Grønn Kontakt vil Statkraft fortsette å bygge ladestasjoner der folk reiser, ofte ved matvarebutikker eller kjøpesentre, men også på arbeidsplasser og i større boligselskap. Fremover vil selskapet sannsynligvis også tilby ladetjenester til privatboliger.

– Statkraft har hatt en stor og viktig rolle i over 100 år, ikke bare som kraftprodusent, men også som samfunnsaktør. Det skal vi fortsette med, og derfor skal vi bidra med full kraft til det grønne skiftet også når det gjelder elektrifisering av transportsektoren, avslutter Eide.

Av Lillian Dale

Next article