Home » Vekst i Nord-Norge » Sjømat og reiseliv er vekstdrivere i Gildeskål
Sponset

Den aller viktigste enkeltnæringen i Gildeskål kommune er sjømatnæringen som sysselsetter over ti prosent av kommunens 2.000 innbyggere. Et nytt og moderne lakseslakteri vil bidra til fortsatt vekst, samtidig gjør også kommunen tiltak som skal stimulere til vekst i reiselivet.

Salten N950 er et lakseslakteri som ligger på Sørarnøy, en øy ute i havgapet litt sør for Bodø. Bedriften har slaktet laks kontinuerlig siden oppstarten i 1993 og har vokst til å bli den største private bedriften i Gildeskål. Større skal den bli.

– Vi er et forholdsvis lite lakseslakteri som både eies av og har kunder som er småoppdrettere. Etter hvert som tiden har gått har vi stanget hodet i taket på grunn av for liten kapasitet, og derfor er vi nå i ferd med å investere nærmere 400 millioner i et nytt og tidsriktig lakseslakteri, sier Johan-Edvard Andreassen som er daglig leder ved Salten N950.

I fjor slaktet de i overkant av 24.000 tonn laks på slakteriet. Det nye slakteriet åpnes til sommeren og i det første hele driftsåret, i 2022, regner slakterisjefen med at slaktevolumet kommer til å overstige 40.000 tonn. Kapasiteten og effektiviteten øker, men minst like viktig er det at det nye slakteriet blir tidsriktig både med tanke på dem som jobber der og for miljøet.

– Vår virksomhet er viktig for den lokale sysselsettingen på Sørarnøy. Vi er et lite samfunn med 260 innbyggere, men om to til tre år regner jeg med at vi kommer til å bli mer enn 300 som bor her ute – mye takket være slakteriet, smiler Andreassen.

Han forteller at de da trenger cirka 15 nye ansatte, og at flere av dem ikke er ansatt enda:

– Først og fremst ønsker vi oss familiefolk som kan tenke seg å flytte til et hyggelig lite Nordlandssamfunn som er i vekst. Vi har alle tilbud som et lite lokalsamfunn skal ha som barneskole, barnehage og lokalbutikk. I tillegg har vi veldig gode kommunikasjoner, så hvis du har lyst på noe urbant tar hurtigbåten til Bodø bare en halvtime. Pendling til Bodø er ikke så vanlig enda, men det er fullt mulig siden hurtigbåten går hver morgen, tilføyer han.

Knytter aktørene sammen

Lakseslakteriet på Sørarnøy er et godt eksempel på veksten som Gildeskål opplever i sjømatnæringen. Kommunen har fire, fem store bedrifter og i tillegg flere mindre bedrifter i tilknyttet virksomhet.

 – Inngangsbilletten for å komme inn som gründer i den tradisjonelle laksenæringen er skyhøy, men vi ser nye aktører som satser på nye arter, for eksempel på tang og tare. Intensjonen vår er å utvikle samspillet mellom etablerte og nye aktørene for å legge til rette for vekst, forklarer Tore Laugsand som er daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling (SNU).

– Dette er helt nødvendig for å nå myndighetenes mål om en femdobling av sjømatnæringen.

Et reiseliv med stort potensiale  

De naturgitte forholdene med hav, øyer, hvite sandstrender og høye fjell gjør at reiselivet i Gildeskål er tett knyttet opp til opplevelser i en natur som ikke på noen måte er invadert av masseturisme. Reiselivet består av aktører som for eksempel Arnøy Brygge på Nordarnøy og The Arctic Hideaway på øygruppen Fleinvær. Stedet er prisbelønt for sin arkitektur, og er en opplevelse i seg selv.

De naturgitte forholdene med hav, øyer, hvite sandstrender og høye fjell gjør at reiselivet i Gildeskål er tett knyttet opp til opplevelser i en natur som ikke på noen måte er invadert av masseturisme. Foto: Heimsjyen AS

– Vi jobber for å videreutvikle reiselivet og stimulerer til mer dialog mellom aktørene, slik at de kan oppnå synergier av hverandre. Det viktigste enkeltprosjektet akkurat nå er å videreutvikle Gildeskål kirkested, sier Laugsand.

På kirkestedet ligger en av Nord Norges eldste middelalderkirker og en prestegård som kan dateres tilbake til 1750. Kulturlandskapet er spesielt og funn fra tidlig jernalder kan tyde på åndelig aktivitet lenge før kristendommen kom til Norge.

– Gjennom et femårig prosjekt skal kirkestedet utvikles til en motor i reiselivsdestinasjonen Gildeskål, med museum, jernalderhus og kulturlandskap. Med naturgitte forutsetninger og lokalt engasjement, ser vi framtiden lyst i møte. SNU tar gjerne imot henvendelser fra investorer, arbeidssøkende og de som ønsker å leve det gode liv på landet, avslutter Laugsand.

Se gildeskal.com for mer info.

Av Tom Backe

Neste artikkel