Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Her startet det grønne skiftet allerede i 2002
Sponset

Vesterålskraft har siden 2002 levert strøm, fiber og fjernvarvarme til Vesterålingene.

Det lokale energiselskapet består i dag av over 60 ansatte fordelt på selskapene Vesterålskraft Bredbånd, Vesterålskraft Produksjon, Vesterålskraft Eiendom og nettselskapet Vestall.

Vesterålskraft Bredbånd

I 2004 tok Vesterålskraft Bredbånd valget om å bygge ut fiber, og selv om det lenge var uvisst om fiber var det beste valget er det i dag ingen tvil om at de valgene som ble tatt var de riktige, og at satsningen på å bygge ut infrastruktur har vært svært viktig for næringsutvikling så vel som for vanlige husholdninger. Som lokal Altibox-leverandør leverer de TV og internettjenester i Bø, Øksnes og Sortland kommune.

Vesterålskraft Produksjon

Vesterålskraft Produksjon har ansvaret for kraftproduksjonen og fjernvarme i konsernet. Per i dag har de fire vannkraftstasjoner i Sortland og to fjernvarmeanlegg i Øksnes og Sortland. 

– Dette er 100 prosent fornybar kraft, sier daglig leder i Vesterålskraft Produksjon, Karl Albrektsen.

Karl Albrektsen

Daglig leder Vesterålskraft Produksjon

Tidlig ute

Fjernvarme startet de med allerede i 2002.

–  Vi valgte å begynne med fjernvarme fordi vi allerede da så at det kom til å bli krav om å stenge ned de oljefyrte anleggene. Og det var det mange av på Sortland, sier han.

De første årene ble nettet bygd ut i Sortland sentrum. Etter hvert som byggene ble koblet på, ble fyrkjelene koblet ut. Dette var lenge før kravet om å fjerne disse, var på plass. 

–  Så du kan si at det grønne skiftet startet allerede i 2002 på Sortland, sier Albrektsen

Varmen henter de fra havet.

Fjernvarmesentralen på Sortland. Foto: Vesterålskraft

– Vi tar opp sjøvann over en varmeveksler, henter ut litt av temperaturen i vannet, og sender det litt kaldere tilbake. Så bruker vi varmepumpe til å kjøre det opp til en brukbar temperatur, for så å distribuere det til kundene våre, sier Albrektsen.

Fjernvarmenettet på Sortland er ni kilometer langt og forsyner de fleste offentlige bygg, sånn som skoler, aldershjem, rådhus, store forretningsgårder og små leilighetsblokker.

– Det er varmt vann som sirkulerer i dette nettet, ikke sjøvann, men ferskvann slik at det ikke ruster opp rørene, sier han. 

Det brukes i dag kun fornybar kraft til å produsere fjernvarmen og vi leverer cirka 13,5 GWh fjernvarme, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til over 600 husstander, sier Karl Albrektsen

Vestall

Nettselskapet Vestall er den mest omfattende virksomheten i konsernet både i omsetning og antall årsverk.

Vår jobb er å drifte og bygge ny infrastruktur i form av strømnett samtidig som vi reinvesterer og forsterker vårt eksisterende nett. Vi har i dag cirka 1 900 kilometer strømnett og over 12 000 nettkunder vi tar vare på. 

– Forsyningssikkerhet og det å ha et strømnett som er dimensjonert for fremtiden er det viktigste for oss. På beredskapssiden samarbeider vi derfor tett med lokale nettselskap i regionen med tanke på materiell og mannskap, og vi har etablert en felles driftsselssentral som skal overvåke nettet, sier daglig leder i Vestall, Torbjørn Åsbakk.

Torbjørn Åsbakk

Daglig leder Vestall

Vesterålskraft består av

Vesterålskraft Produksjon som produserer strøm og fjernvarme,

Nettselskapet Vestall drifter strømnettet i Bø, Øksnes, Sortland samt deler av Kvæfjord kommune,

Vesterålskraft Bredbånd, som lokal Altibox-leverandør, leverer TV- og internettjenester via fiber i Bø, Øksnes og Sortland kommune.

Vesterålskraft Eiendom

Av Sissel Nilsen

Next article