Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Fremtiden er elektrisk – og den skapes nå!
Sponset

– Vi står på terskelen til en ny industrialisering. Tiden er kommet for å ta steget fra å drømme om å skape ny industri, til å faktisk skape den. Og Nord-Norge har naturgitte forutsetninger til å sitte i førersetet.

Eirik Frantzen, konsernsjef i Nordkraft, snakker med overbevisning. I flere år har konsernet jobbet målrettet med å legge til rette for kraftkrevende industri. Kongstanken har vært å se på fornybar kraft som en innsatsfaktor i industrien, ikke som en eksportvare.

– Vi har ferdigregulerte industritomter, stort kraftoverskudd og vi har nærhet til kraftens E6, kraftledningen på 420 kV som strekker seg gjennom landsdelen, sier Frantzen.

Innsatsen har båret frukter. I oktober kunne Narvik kommune og Nordkraft annonsere et samarbeid med industrikonsernet Aker. Sammen er de skodd for å satse på digital industri, hydrogen, ammoniakk, grønt stål og batterier – for å nevne noe. Investeringsbeslutninger vil ifølge Aker-konsernet bli tatt i første halvår 2022.
Felles for de mulige satsingsområdene er at de alle er kraftkrevende industri. Og Nord-Norge har et enormt kraftoverskudd.

Eirik Frantzen

Konsernsjef i Nordkraft

Et kinderegg

– Landsdelen produserer cirka åtte milliarder kilowattimer mer enn vi forbruker. Den krafta står ikke i en bank noe sted. Den blir brukt lokalt, eller den blir eksportert. Vi i Nordkraft ønsker å bruke mer av kraften lokalt. Kortreist, fornybar kraft er det beste for miljøet og den billigste krafta, sier Frantzen.

På det mest ekstreme i høst og vinter har kraftprisen i Nord-Norge vært en tiendedel av prisen i Sør-Norge.

– Vi har tatt tilgangen på billig, fornybar kraft for gitt. Jeg tror det er ganske nytt at vi i Norge reflekterer over det voldsomme fortrinnet det innebærer å være født under et fossefall.

– Det er på tide å se på kraft som en råvare som skal foredles. Vi har en lokal, grønn råvare som skaper et globalt produkt. Effekten blir rene kinderegget, sier Frantzen og utdyper:

1. Det er samfunnsnyttig. Videreforedling av kraft vil gi arbeidsplasser og kompetanse.

2. Det er økonomisk bærekraftig.

3. Det er bra for miljøet

– Dette er COP26, klimakonferansen, omsatt til praksis, poengteter Frantzen.

Konsernsjefen trekker spesielt frem avkarboniseringen av stålindustrien. Stålindustrien står for syv prosent av verdens CO2-utslipp. Mestepartene av utslippene skriver seg fra bruken av kull for å ta ut oksygen av jernmalm. Dersom industrien i stedet går over til grønt hydrogen, slik Sverige legger planer for, vil utslippet bli vann – H2O. Her nevner vi i forbifarten at jernmalm fra gruvene i Kiruna er blitt fraktet med tog til isfrie Narvik havn i over 100 år.

Nordkraft sitt mål er å være på pallen i alt de gjør. Derfor gjør de prosjekter innen næringsutvikling og innovasjon med et mål om å skape aktivitet til det beste for hele regionen. Les mer her!

Rigger til vekst

Allerede merker kraftkonsernet de positive ringvirkningene i det som kan bli Norges største omstilling siden oljen. For ikke mange år siden måtte Nordkraft nedbemanne, hele regionen har vært preget av fraflytting. Nå søker Nordkraft etter nye folk, og de er ikke de eneste. – Hele regionen trenger folk i ulike bransjer. I denne fasen tenker vi infrastruktur, talenter og ny kompetanse. Det gjelder å rigge seg for vekst, avslutter Frantzen.

Nordkraft

* Driver med utvikling, produksjon og distribusjon av fornybar kraft
* Startet i 1910
* Eies i hovedsak av kommunene i aksen Harstad – Narvik
* Omsetning: 700-900 millioner kroner

Les mer på nordkraft.no.

Av Jeanette Høie

Next article