Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Svalbard blir utstillingsvindu for fornybare energiløsninger i arktiske strøk
Sponset

I Arktis er det rundt 1500 isolerte samfunn som skaffer sin energi fra fossile energikilder. For å nå våre klimaambisjoner, må også disse samfunnene konvertere til fornybar energi.

Utfordringen er at kunnskapen om nullutslipps energiløsninger i Arktis er veldig begrenset, samtidig som det trengs spesielle løsninger for å håndtere de særegne problemstillingene. Nå skal Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Store Norske og SINTEF samarbeide for å løse disse problemstillingene. Ambisjonen er å bygge opp et kompetansesenter og en testarena for arktiske energiløsninger i Longyearbyen, og bidra til å utvikle ny eksportvirksomhet fra Svalbard.

– Longyearbyen skal gå fra kull til null utslipp, og vi ønsker sammen å bidra til en energiforsyning som skaper robuste arktiske samfunn. UNIS skal fremover satse enda mer på fornybare energisystemer og hvordan disse skal fungere i vår sårbare natur. Vi har studenter og ansatte fra over 40 nasjoner, og gjennom denne satsingen kan vi utdanne kandidater med relevant kompetanse som kan påvirke den globale energiomstillingen, sier direktør Jøran Moen ved UNIS.

UNIS, Store Norske og SINTEF har allerede betydelig aktivitet innen fornybar energi, men inngår nå et samarbeid for å forsterke innsatsen. I første omgang handler samarbeidet om å jobbe tettere og mer koordinert med utvikling av ulike prosjekter. På sikt er ambisjonen å etablere et forskningssenter med tilknyttet laboratorium og infrastruktur for testing og pilotering av fornybarløsninger i Longyearbyen.

Sol, vind og geotermisk varme

Aktørene er allerede i gang med prosjekter som ser på alternativer for lokal energiproduksjon som sol, vind og geotermisk varme, samt løsninger for lagring av termisk og elektrisk energi med smart styring av såkalte «hybride energiløsninger».

– Vi vil bidra både med vår kompetanse til å levere ny miljøvennlig teknologi, og med å utvikle dette til et fruktbart prosjektsamarbeid. Vi har flere hundre forskere som jobber med relevante problemstillinger innen fornybar energi, og det hadde vært nyttig om noen av disse kunne drevet sin forskning lokalt på Svalbard og bidratt til denne nødvendige omstillingen, sier Jack Ødegård ved SINTEF.

Et fornybart nullutslipp-energisystem tilpasset arktiske forhold representerer spennende muligheter for både forskere og bedrifter. Løsningene skal gjelde for Svalbard, men være robuste og kunne tas i bruk i andre arktiske områder. Ambisjonen er at Svalbard skal være en testarena og bli et utstillingsvindu for fremtidig energiløsninger i arktiske strøk.

– Forholdene i Arktis er spesielle og stiller andre krav til teknisk løsning, prosjektgjennomføring, logistikk og drift enn andre steder. Vi har startet arbeidet med å bygge om et dieselanlegg på turistdestinasjonen Isfjord Radio, og vi ser frem til å samarbeide videre med UNIS og SINTEF om å bruke kunnskapen fra dette pilotprosjektet til videre utvikling av fornybare energisystemer, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Om UNIS

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen er verdens nordligste utdanningsinstitusjon. UNIS driver undervisning innen og forsker på arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi. UNIS har cirka 800 studenter hvert år og 100 ansatte som bor i Longyearbyen.

Les mer på unis.no

Om Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet er statseid og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Store Norskes virksomhet består av gruvedrift, utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendom, energi og logistikk. 

Les mer på snsk.no

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Les mer på sintef.no

Next article