Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Økonomisk utdannelse med mange muligheter
Sponset

Over 40 prosent av studentene ved Norges handelshøyskole er jenter. Det reflekteres ikke alltid i ledende stillinger i arbeidslivet, men nå skjer endringene fort, ifølge nåværende og tidligere studenter.

– Siviløkonomutdanningen fra NHH kan brukes til veldig mye, og åpner mange dører. Du begynner med en bachelor, med en rekke obligatoriske fag innen for eksempel strategi og ledelse, samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og matematikk, pluss at du kan velge mellom et bredt spekter av valgfag, som språk, historie, matematikk, juss eller programmering. Alt knyttet tett til økonomi og næringslivet, sier Dyvecke Nielsen, som studerer på fjerde året.

Dyvecke Nielsen

Går fjerdeåret på NHH, og holder på med en master i Business Analytics

– Til mastergraden kan du fordype deg innen et like bredt spekter, for eksempel med en hovedprofil innen markedsføring eller strategi, eller mot forretningsanalyse (business analytics) eller finans. Selv begynte jeg på Business Analytics–profilen denne høsten, som gir en analytisk og teknisk spesialisering. Bredden sier litt om mulighetene studiet åpner for.

Utveksling

Ifølge Dyvecke inkluderer språkstudiene mye:

– Jeg tok valgfaget Engelsk for næringslivet (English for Business), der vi også lærte om kulturer, skikk og bruk, ulike termer og forhandlingsteknikk i utlandet. Over halvparten av studentene drar i alle fall én gang til utlandet i løpet av studiet, så på det feltet er NHH blant de beste i landet.

– Men dere har mer enn bare siviløkonomstudiet ved skolen?

– Det stemmer, du kan også ta revisorutdanningen MRR eller MØA, som er to forskjellige masterprogram, forteller hun.

Kvinner underrepresentert i IT

– Jeg valgte business analytics fordi jeg har lyst til å lære mer om teknologi og ulike analyseverktøy, som bidrar til gode beslutninger, og jobber i et IT-foretak ved siden av. Alt digitaliseres jo. For tiden holder vi på med eksamen i beslutningsmodeller i næringslivet (Decision Modelling in Business), der vi stiller opp økonomiske beslutningsproblemer som skal optimeres. 

– Jeg tar også kurs i programmering og et shippingfag, som inkluderer analyse av stordata, så det er ganske spennende å se hvordan analyseverktøy, koding og annen teknologi kommer til anvendelse. Jeg forestiller meg jo at jeg vil ha flere muligheter etter endt utdannelse, men teknologibransjen virker umiddelbart attraktiv. Dette er en bransje der kvinner er så underrepresentert.

– Både på bachelor- og masternivå er kjønnsfordelingen ved NHH ganske likt fordelt, uten at jeg har de eksakte tallene. På profilen min er det nok et overtall av menn, men det kommer seg der også. Jeg trives å jobbe med matematikk og problemløsning, men det er så mye å ta av. Jeg kan jo nevne makroøkonomi, bedriftsøkonomiske beslutninger, økonomisk styring og strategisk ledelse, som kan kombineres med andre fagområder.

Sosial aktivitet

– På videregående tok jeg realfag, supplert av språk, samfunnsfag og økonomi, men opptakskravene er altså generell studiekompetanse, med matematikk R1, eller S1 og S2, med et snitt på rundt 5,5 i førstegangsvitnemålene i år. Det sier også litt om hvor attraktivt studiet er, men også om hva som etterspørres i næringslivet, mener Dyvecke.

– Sosialt er det mye å velge mellom, fra interessegrupper, underutvalg og idrettslag, så mulighetene er mange. Noe av det fine er at du blir kjent med studenter på tvers av kullene, ikke å forglemme Uken, med mange aktiviteter.

Høy anseelse

– Hvor høyt rangeres NHH blant økonomiske læresteder?

– På verdensbasis ligger NHH-masteren på 92. plass i Financial Times’ oversikt, og er dermed den høyest rangerte skolen i Norge.

Lina Vågene, som ble uteksaminert som siviløkonom fra NHH i 2017, arbeider i dag som såkalt Carbon Business Coordinator i Norsk Hydro i Oslo:

– Jeg valgte BUS, eller økonomisk styring, som hovedprofil, med utveksling til Kina som støtteprofil. Her fikk jeg den bedriftsøkonomiske forståelsen, sammen med fag om ledelse av forsyningskjeder, så vel som prosessforbedring og -styring, og det var de fagene som tiltrakk meg mest, sier hun.

Lina Vågene

Carbon Business Coordinator, Strategic Sourcing i Norsk Hydro

– Det var nok NHHs anseelse, som det beste økonomi-lærestedet i landet, som trigget meg til å søke, og det skulle vise seg å stemme. I min tid fikk jeg del i svært gode forelesninger og en aktiv studentforening, som bidro til at jeg utviklet meg, både personlig og faglig.

Ubalanse i endring

– Som Dyvecke sier, stemmer det at kjønnsfordelingen er veldig balansert, men jeg jobber med aluminium og metall, så her ligger kvinneandelen foreløpig på rundt 20 prosent. Tradisjonelt har denne kjønnsfordelingen vært ganske typisk, men jeg aner at endringer er på vei. Det merket jeg alt da jeg startet i Hydro, som nyutdannet masterstudent, der flere var jenter.

– I selskapet har vi i senere år sett at yngre damer avanserer og inntar flere lederstillinger, og det finner jeg svært inspirerende. Vi får nok se en jevnere balanse i årene som kommer, noe som også avhenger av at vi får flere kvinnelige kandidater, fra skoler som nettopp NHH.

– I jobben får jeg brukt mye av det jeg lærte i masterstudiet, som styring av større foretak, ledelse av forsyningskjeder, optimalisering, vareflyt, lager og oppfølging, men viktigst er det at vi lærte å være strukturerte og å prioritere hardt, både på jobb og mellom arbeid og privatliv, så jeg følte meg veldig godt rustet til å takle mange utfordringer etter NHH.

Takler stress

– I stillingen min følger jeg opp vareflyten av råvarer, som koks, bek og anoder, like fra kinesisk havn, via Rotterdam, til verkene våre, og som vi vet, har det oppstått store forstyrrelser i forsyningstjenestene de siste årene. Heldigvis gir utdanningen de beste forutsetninger for å takle stressende hendelser, på kort og lang sikt.

– Så jeg har følgende å si til jenter som skal velge høyere utdanning: NHH har noen av verdens beste forelesere, følger utviklingen i tiden og har studentforeninger med plass til alle, uansett interesser. For den typiske NHH-student fins ikke. Skolen trenger alle typer, ikke minst jenter. Og jeg lover: du kommer til å få det gøy.

Av Jarle Petterson

Next article