Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Mer enn et spillselskap
Sponset

Med snart to millioner digitale kunder, høy utviklingstakt og en kompleks driftsoperasjon, er Norsk Tipping i høyeste grad et teknologiselskap.

Selskapet har som strategisk mål å skape Norges beste digitale kundeopplevelser, og har rigget seg deretter. Selve utvikleravdelingen teller i dag cirka 70 personer, som jobber i leveransestrømmer (se faktaboks) på tvers av organisasjonen. For personalleder Hilde Berg på IT-utvikling er dette med på å gjøre Norsk Tipping til en attraktiv arbeidsplass.

Vi utvikler nye løsninger i team på tvers av avdelinger, og det er motiverende.

– For meg er det spennende at vi ligger i front, både med tanke på teknologiutviklingen og den tverrfaglige måten vi jobber på. Vi utvikler nye løsninger i team på tvers av avdelinger, og det er motiverende. I tillegg har vi et inspirerende fagmiljø med høykompetente mennesker, sier hun.

Rik tilgang på data

Det er ikke bare på spillsiden utviklingen skjer, hele kundereisen er kontinuerlig «under arbeid». For eksempel er Norsk Tippings hovedoppgave å motvirke negative konsekvenser av pengespill, derfor er arbeidet med spillansvarstiltak høyt prioritert. Den siste nyskapningen er verktøyet «spillepuls», en digital assistent som følger kundene i sanntid. Når den identifiserer spilleatferd som nærmer seg risikosonen, starter den en personlig dialog med kunden, basert på egenutviklede algoritmer.

– Det meste av utviklingen skjer med basis i kundeinnsikt. Kundebasen vår har over to millioner kunder og er et fantastisk verktøy for oss som jobber med utvikling, sier Berg.

Norsk Tippings hovedoppgave å motvirke negative konsekvenser av pengespill, derfor er arbeidet med spillansvarstiltak høyt prioritert.

Det er imidlertid klare grenser for hvordan selskapet kan bruke dataene.

– Jeg vil tro vi er ett av få spillselskaper i verden som bruker kundedata aktivt for å selge mindre enn vi har potensial til. Men det ligger jo i samfunnsoppdraget vårt, legger hun til.

Kompleks drift

Med over to millioner aktive kunder, 153 millioner innlogginger og 4,2 milliarder transaksjoner hvert år, er drift og utvikling av Norsk Tippings IT-løsninger en del av kjernevirksomheten til selskapet. Behovet for teknologer er stort, og Norsk Tipping har nå fem ledige tech-stillinger på ulike områder. Hilde Berg vil svært gjerne ha flere kvinnelige kolleger.

Vi har et sterkt fagmiljø, og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

– Vi har et sterkt fagmiljø, og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Men kvinneandelen i IT-utvikling er fortsatt altfor lav. Derfor samarbeider vi med ODA-nettverket for å løfte fagfeltet blant kvinner. Vi har blant annet arrangert noen nettverkssamlinger som har hatt direkte effekt i form av rekruttering, sier Berg.

Innovasjon og kontinuerlig forbedring i Norsk Tipping

Arbeidet er organisert i leveransestrømmer. Målet er å redusere tiden fra idé til realisering.

Strømmene er bygd opp av tverrfaglige team. Hver strøm representerer ulike leveranseområder.

Arbeidsmetodikken gjør Norsk Tipping i stand til å levere raskt, pålitelig og med høy kvalitet. Den innebærer korte horisonter, fleksibel planlegging og faste ritualer for å sikre samsyn og effektivt samarbeid.

Leveransestrøm Kundeopplevelse: Skal forvalte og kontinuerlig forbedre selskapets kundereiser basert på datadrevet innsikt.

Leveransestrøm Innovasjon: Har ansvar for initiativ og prosesser som bidrar til vekstmuligheter for selskapet.

Leveransestrøm Utvikling: Prosesser som bidrar til å realisere initiativene fra strømmene Kundeopplevelse og Innovasjon

Tekst: Anne Marit Sletten, Norsk Tipping

Next article