Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Flere kvinner må velge teknologi og realfag
Kvinner i karrieren

Flere kvinner må velge teknologi og realfag

Administrerende Direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja C Hendel
Administrerende Direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja C Hendel

Norge mangler teknologer. Tre av fire bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og behovet vil vokse med 66 prosent innen tiåret er omme. Situasjonen er alvorlig. Det går på økonomien, omstillingen og jobbskapingen løs. Skal vi lykkes, må vi få flere kvinner til å velge å bli ingeniør eller velge å studere teknologi- og realfag.

Abelias omstillingsbarometer for 2022 ble nylig lansert. Der sammenlignes Norge med 30 andre land. Rapporten viser at innen teknologi- og digitalisering har Norge mistet sin ledende posisjon og faller tilbake på nær alle dimensjoner knyttet til teknologi og digitalisering. Andre land digitaliserer i et hurtigere tempo enn oss, både i privat og offentlig sektor.

Mangel på arbeidskraft

Vi har lavest tilgang på IT-spesialister i Norden samtidig som vi sliter med å tiltrekke oss internasjonale talenter. Hvorfor er det slik?

Mangel på arbeidskraft rammer jobbskapingen. Allerede i dag må annenhver teknologi- og kunnskapsbedrift utsette eller kansellere utvidelser. Det har vi ikke råd midt i en jakt på smartere og grønnere alternativer til oljesektoren. Vi må altså tette det teknologiske kompetansegapet.

Det er mangel på kompetanse innfor ikt og landet trenger ingeniører. Hvis vi skal henge med og ta gode valg, må vi ha de beste hodene med på laget – fra hele befolkningen. Norge trenger et større mangfold av kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler. Teknologene er blant spydspissene i omstillingen av Norge!

Jeg er overbevist om at underrepresentasjonen av kvinner i teknologisektoren skyldes fravær av rollemodeller og innsikt i hvilke muligheter som finnes. Over halvparten av jentene på ungdomsskole og videregående skole har liten oversikt over teknologiutdanninger og mulige jobber som følge av studievalg innenfor teknologi og realfag. Det viser en undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av prosjektet Jenter og teknologi. Dette er urovekkende når vi vet at det er stort behov for denne kompetansen i framtiden.

Spennende og viktige jobber

Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir senere i arbeidslivet. Rådgiverne i skolen må vise jentene hvilke spennende og viktige jobber slike studievalg kan føre til når det gjelder omstillingen av Norge.

Fra 2013 har andelen kvinner som jobber innen IKT økt fra 17 til 29 prosent. Utviklingen går riktig vei, men det er fortsatt vesentlig flere menn enn kvinner som jobber i denne bransjen. Abelia har vært engasjert i denne problemstillingen i mange år. Sammen med ODA-Nettverk kårer vi hvert år Norges 50 fremste tech-kvinner i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Det gjør vi for å løfte fram gode forbilder, kvinner som kan inspirere andre kvinner til å velge teknologi. Vi gjør det for å vise hva teknologiyrket egentlig er, og at karrieremulighetene er mange og varierte.  

Kvinnelige gründere

Abelias Omstillingsbarometer 2022 viser også at Norge har også svært få kvinnelige gründere. Her er vi dårligere enn de fleste land vi liker å sammenligne oss med som Sverige, USA, Finland og Tyskland – for å ta noen. Det er tre ganger så mange kvinnelige gründere i Sverige og Finland som i Norge – målt i andel av den kvinnelige befolkningen.

Hvis vi skal ha de beste hodene til å løse samfunnsutfordringene – og sikre at Norge lykkes med grønn omstilling – kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen. Vi trenger flere teknologikvinner!

Av Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Next article