Skip to main content
Home » Kunstig intelligens » Med praktisk tilnærming til kunstig intelligens
Sponset

Et av Norges fremste fagmiljøer innen kunstig intelligens finner vi ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik. De legger spesiell vekt på at ingeniørene de utdanner skal få praktisk kunnskap de kan bruke når de kommer ut i arbeidslivet. 

Ved UiT i Narvik har de alltid vært opptatt av hvordan kunstig intelligens kan brukes i forbindelse med applikasjoner. Målet er å sette studentene i stand til å benytte kunstig intelligens når de skal utvikle operativsystemer og annen programvare, slik at den blir smartere og mer effektiv.

– Intelligente søkemotorer og tekstanalyse var blant de tingene vi startet med da jeg begynte å undervise i kunstig intelligens for mer enn 20 år siden, sier Bernt A. Bremdal som er professor ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, ved UiT Norges arktiske universitet.

avatar

Bernt A. Bremdal

Professor ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, ved UiT Norges arktiske universitet

– Da lagde vi blant annet en algoritme for tekstsammendrag. Løsningen ble veldig populær og ble både solgt i Norge og til utlandet, fortsetter han.

Selvforsterkende læring

Det er en rivende utvikling innen maskinlæring og kunstig intelligens. Mange av de læringsalgoritmene man har i dag trenger en slags instruktør som gir dem et datasett og som læringsalgoritmene blir trent etter. Dette er i ferd med å endres, og nå arbeides det mer med det man kaller agenter, som egentlig er softwareroboter. Enkelt forklart slippes softwarerobotene ut i det miljøet de skal fungere i og skal lære seg å mestre dette miljøet på egenhånd. Et av prinsippene som disse algoritmene utvikles etter er gjennom selvforsterkende læring, som baserer seg på det samme prinsippet som Pavlovs hunder, der man bruker belønning og straff for å styrke læringen.

– Vi prøver med andre ord å bevege oss bort fra treningssett som er valgt av mennesker, forklarer Kristoffer Tangrand som er doktorgradsstipendiat ved UiT.

– I prinsippet var det de samme metodene som ble brukt da datamaskinen AlphaZero lærte seg å spille sjakk, og ble verdens beste sjakkspiller i løpet av fire timer ved å spille mot seg selv, tilføyer Kristoffer.

avatar

Kristoffer Tangrand

Doktorgradsstipendiat ved UiT, Norges arktiske univeritet

Kunstig intelligens i selvkjørende biler

Et av feltene det forskes på er å bruke kunstig intelligens i selvkjørende biler. Da kreves det at flere agenter lærer samtidig og at de lærer å samarbeide med hverandre.

– Virkelig interessant blir dette hvis disse forskjellige agentene kommer frem til enighet, da kan vi kanskje utvikle nye sosiale konvensjoner. I dag har vi for eksempel utviklet trafikkregler som gjelder for mennesker, blant annet prinsippet om høyrekjøring og regler for vikeplikt. Selvkjørende biler trenger ikke slike regler, siden de vil kommunisere med andre kjøretøyer selv om de ikke ser hverandre, men allikevel kan finne ut av hvordan de kan løse dette på egenhånd, sier professor Bremdal.

Sosiale konvensjoner og omgang med hverandre er målet med dette prosjektet som foreløpig skjer i den virtuelle verden.

Prosjekter i forbindelse med elbillading

To andre prosjekter som de arbeider med ved UiT i Narvik dreier seg om elbillading. Det ene prosjektet skal bli et planleggingsverktøy for plassering og kapasitet på ladestasjoner. Her bruker forskerne en teori som baserer seg på hvordan store flokker, som for eksempel maur, beveger seg for å unngå kø og opphopning. Ved hjelp av data om blant annet hvordan ulike vær og føreforhold vil føre til økt trafikkonsentrasjon rundt enkelte ferdselsårer brukes det kunstig intelligens til å finne ut hvor ladestasjoner bør plasseres og hvilken kraftkapasitet de trenger. På den måten blir de riktig dimensjonert og plassert der det er mest behov for dem.

– I Sarpsborg er vi i gang med et annet prosjekt der vi utvikler en algoritme som fordeler den tilgjengelige kraften best mulig. Her benytter vi også selvforsterkende læring gjennom belønning og straff. I dette prosjektet er tanken å utvikle et marked som formes av penger og prioritet. I algoritmen bruker vi prismekanismer, slik at du får rabattert lading hvis du er fleksibel, og må betale mer hvis du trenger superrask lading der og da for å komme raskt videre.

Et fyrtårn i Nord-Norge

UiT i Narvik ligger midt i byen og midt i naturen. Med legendariske Narvikfjellet som nærmeste nabo byr Narvik på fantastiske muligheter både for friluftsliv og ekstremsport under studiene. Kulturtilbudet er også stort, både i og utenfor studentmiljøet, sommer som vinter.

– Det er fint å studere her, og jeg tror kanskje at en av fordelene våre er at studiestedet er ganske lite. Da kan nok kontakten mellom studenter og professorer bli mindre. Nå blir det også kjøpt inn en supercomputer som er spesiallaget for maskinlæring. Med denne maskinen, som er et enormt løft, posisjonerer vi oss veldig godt, sier Kristoffer.

– Jeg må også tilføye at studentene våre får internasjonale bachelor- og mastergrader og kunnskap som gjør at de kan se hvem som helst som driver innen vårt fag i øynene. For det de lærer på andre undervisningssteder ellers i verden, det lærer de også her, avslutter Bremdal.

Narvik blir vertsby for stor IKT-konferanse

Norsk IKT-konferanse for utdanning og forskning (NIKT) blir arrangert i Narvik fra 25. til 27. november.

NIKT er en IKT-konferanse som gjennomføres hvert år. I fjor var konferansen lokalisert til Svalbard og trakk da rundt 120 deltakere.De fleste deltakerne er fra Norge, men noen kommer også fra utlandet og derfor gjennomføres hele konferansen på engelsk.

– Et av de viktige og svært aktuelle temaene på årets konferanse er AI, hvor det særlig blir lagt vekt på maskinlæring, sier instituttleder Arne Lakså ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik.

I løpet av de tre dagene arrangementet varer blir det gjennomført en kombinasjon av workshop, foredrag i plenum og paneldebatter. I tillegg er det lagt opp til besøk og omvisning på Narvik krigsminnemuseum og en felles festmiddag for konferansens deltakere.

Arena for arrangementet er Quality Grand Royal Hotel Narvik.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article