Home » Kritisk infrastruktur » Ny teknologi gjør bruer billigere, mer miljøvennlige, og gir nye muligheter for norsk industri
Elektrisk transport

Ny teknologi gjør bruer billigere, mer miljøvennlige, og gir nye muligheter for norsk industri

På nyåret 2022 starter Prodtex på Sunnmøre å lasersveise brukassen til Ya bru på Rv 3, en 48 meter lang kjørebru. Foto: Prodtex AS

På nyåret kan folk i Åfjord kommune i Trøndelag ta i bruk den nye gang- og sykkelbrua som tar norske bruer inn i fremtiden.

Om seks til ti år kan du kjøre ferjefritt på bruer langs Hordfast og Møreaksen bygget med samme laser- og sveiseteknologi. Forsknings- og utviklingsprosjektet i Åfjord er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Prodtex Industri AS fra Vanylven i Møre og Romsdal, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Det Norske Veritas er med som rådgiver.

Forskningsprosjektet Ferjefri E39

Forsknings- og utviklingsprosjektet Ferjefri E39 i Statens vegvesen, har i flere år jobbet med å utvikle teknologi som gjør det mulig å binde sammen Vestlandet, og forstørre bo- og arbeidsmarkedsområder, for eksempel mellom Bergen og Stavanger, og mellom Molde og Ålesund. En ferjefri E39 kan redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger fra fire-fem til to timer, og Molde-Ålesund fra to til én time. Utfordringen med å få til en ferjefri E39 ligger i de dype og brede fjordene. Det er teknisk og økonomisk svært krevende å få brukonstruksjoner til å flyte over fjordene.

Produksjonsteknologi

De siste årene har Statens vegvesen jobbet med teknologikvalifisering for automatisert bruproduksjon med laser- og laserhybrid sveising. Dette er teknologi som er i bruk i skips- og verftsindustrien og bilindustrien allerede, men med andre ståltyper, og andre platestørrelser. Sveiseteknologien er nå videreutviklet slik at den kan brukes på tykke stålplater og stålmaterialer i bruer. Dersom man lykkes med å ta den nye teknologien i bruk i stor skala, vil det kunne redusere kostnader på store bruprosjekt langs E39 med om lag én milliard kroner per bru. Videre vil det redusere energibruken til produksjon betraktelig. Det betyr redusert CO2-utslipp.

Nye norske arbeidsplasser

Dette vil igjen kunne legge til rette for at norske aktører ved hjelp av ny teknologi kan få produksjon og arbeidsplasser i Norge, i stedet for at produksjonen skjer i lavkostland, med påfølgende lang og energikrevende transport hjem til brustedet i Norge. Gang- og sykkelbrua i Åfjord er en pilotbru hvor denne teknologien er tatt i bruk. Frønes gang- og sykkelbru er en nettverksbuebru med et spenn på 65 meter. Offisiell åpning vil være på nyåret. Dette er trolig verdens første bru laget med denne produksjonsmetoden.

Flere bruer på gang

Det er planlagt flere piloter som skal gjennomføres før teknologien tas i bruk på de virkelig store bruene langs E39, slik som hengebrua over Julsundet mellom Molde og Ålesund og flytebrua over Bjørnafjorden. På nyåret 2022 starter Prodtex på Sunnmøre å lasersveise brukassen til Ya bru på Rv 3, en 48 meter lang kjørebru. Ved å bygge kompetanse og erfaring skritt for skritt, reduserer SVV risikoen knyttet til å ta i bruk ny teknologi på store og svært kostbare konstruksjoner.

Av Dr. Cato Dørum og Dr. Tore Askeland, Statens vegvesen

Neste artikkel