Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Få kontroll over skykostnaden
Sponset

Siden pandemien gjorde sitt inntog og flere jobber hjemmefra, er det blitt større etterspørsel etter skytjenester. For å følge den digitale transformasjonen, bruker bedrifter i økende grad skytjenester via Microsoft Azure. Ulempen er at mange av investeringene i skyteknologien kan være uhåndterlige. Det er lett å miste oversikten over de ulike utgiftene som er knyttet til «skyen». Men det er mulig å få hjelp.

Bedrifter som bruker hundrevis av millioner på digital infrastruktur i skyen, kan også ha problemer med å se hva som påvirker kostnadene. Skyteknologien gjennomsyrer hele selskapet. Det kan være penger å spare hvis du går igjennom skyutgiftene dine. SoftwareONE, som er en ledende global leverandør av sluttløsninger innen programvare og skyteknologi, tilbyr økonomistyring for skytjenester med Cloud Financial Management (FinOps).

Kjenn selskapets skyutgifter

Ifølge Gerhard Behr, som er regionale forretningseier for FinOps i SoftwareONE, kan bedrifter sjekke disse utgiftene ved hjelp av FinOps, som kan administrere og styre bedrifters finansielle skyforbruk. Systemet har en rekke spesifikke funksjoner som styrer og sikrer at bedriftenes totale skytjenester ikke blir for dyre i det lange løp.

Gerhard Behr

Regionale forretningseier for FinOps i SoftwareONE

– Med FinOps kan økonomiske input optimaliseres og justeres fortløpende, noe som kan overstyre langsiktige budsjetter på grunn av styringsprogrammets smidighet. Tidligere brukte man budsjetter, nå er det mulig å bruke en smidig modell som gjør det i en fei, sier Gerhard Behr, og legger til at i skyen kan tallene aktualiseres i løpet av få minutter. Ifølge Behr har FinOps sparepotensiale:

– Du bør helst unngå å bruke penger på for mange ting. Hovedpoenget er å bruke pengene på de riktige tingene og passe på at du ikke bruker for mye. FinOps kan bidra til å belyse mulige økonomiske optimaliseringer.

Kunnskapsdeling mellom team

Med FinOps synliggjøres skyinvesteringene, noe som ifølge Robertas Vasaris, senior FinOps-konsulent i SoftwareONE, ikke bare styrker ledelsen, men også kommer de som er ansvarlige for innkjøp til gode.

Robertas Vasaris

Senior FinOps-konsulent i SoftwareONE

– Vanligvis desentraliseres IT-innkjøp i flere avdelinger, som samlet sett ofte ikke er synlig for ledelsen. Dette er mulig med FinOps. Derfor kan systemet bidra til å styrke samarbeidet mellom IT, økonomi, innkjøp og forretninger, påpeker Vasaris og legger til at FinOps ikke bare tilbyr et operasjonelt rammeverk, men også et skifte i forretningskulturen, som bringer teknologi, finans og forretninger sammen, sier Behr, og utdyper:

– FinOps brukes ved hjelp av tre hovedfaser. I den første delen, kalt informasjonsfasen, får du en oversikt over hvilke kostnader som finnes, og gjør dem dermed tydelige. Samtidig deles kunnskap mellom de respektive teamene, inkludert IT-, forretnings- og økonomiavdelingene.

I andre fase, er det mulig for IT å optimalisere på bakgrunn av handlingsinstrukser utarbeidet av FinOps, opplyser Behr. Etter optimaliseringen kommer man til tredje fase, hvor det skal operasjonaliseres. Her testes optimaliseringen, og dersom det lønner seg å endre dataene, så kan man gjøre det. De tre fasene er, ifølge Behr, en repeterende iterativ prosess. For noen gjøres det på ukentlig basis, for andre gjøres det på månedlig basis, avhengig av bedriftens behov.

SoftwareONE tilbyr abonnementer som er tilpasset bedriftenes behov. Som abonnent, kan du kontakte selskapets FinOps sine eksperter døgnet rundt.

Av Sissel Nilsen

Next article