Home » Kritisk infrastruktur » Behov for økte investeringer i ekomnettene
Kritisk infrastruktur

Behov for økte investeringer i ekomnettene

Foto: Unsplash

Ekomnettet er en av grunnmurene i vårt moderne samfunn, og tilrettelegger for informasjonsflyt i samfunnet. Det norske nettet er både robust og sikkert, men likevel trengs det oppgraderinger for å håndtere økende krav til kapasitet og sikkerhet. Her har myndighetene en viktig rolle, mener eksperter.

– Mange tar det kanskje for gitt, men ekomnettet er noe av det viktigste for å holde samfunnet vårt i gang, beskriver Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge.

Nettet er vår digitale infrastruktur, og består av både fiber- og mobilnett.

– Dette er viktig for alle i samfunnet, fra kritiske samfunnsfunksjoner, til industri, bedrifter og forbrukere, forklarer Husby.

Digital selvtillit

Viktigheten av et robust ekomnett ble spesielt demonstrert under pandemiens inntog, da store deler av utdannings- og arbeidslivet ble nødt til å benytte hjemmekontor.

– Vi hadde et ekomnett i bunn som tålte dette, men også en digitalt moden befolkning. Slik kunne vi opprettholde hele driften av Norge under pandemien, og dette har gitt oss en digital selvtillit.

I tillegg er vi blant Europas beste på skytjenester, beskriver Husby.

– Den teknologiske infrastrukturen var på plass, men vi hadde også software som tillot den massive omstillingen. Dette er ett av mange eksempler på hvor godt rustet Norge er.

Vi kan altså være stolte av dagens digitale infrastruktur, men ifølge Husby har vi fortsatt et stykke igjen før vi er i mål.

Likt nett for alle 

– Det er fortsatt 530 000 nordmenn som ikke har tilgang til bra nok nett. Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål. Et godt ekomnett er en forutsetning for å sikre verdiskapning i distriktene, og for å unngå digitalt utenforskap.

Her er det snakk om å unngå et digitalt klasseskille, mener Husby.

– Dette betyr at det ikke er alle som kan være med på samfunnets funksjoner på lik linje, og dette må vi nå sette større ressurser inn for å unngå.

Dagens modell, hvor private har stått for utbygging og investeringer, har fungert godt til nå, men vi har nå kommet til et punkt hvor det kreves tilleggsstøtte fra det offentlige for at de private kan bygge til resten av befolkningen.

Usikkerhet og lønnsomhet

– De områdene som nå må bygges ut, er de som ikke er lønnsommme.

Husby påpeker behovet for økt tilskudd fra staten for å bygge ut til de gjenværende områdene.  

– Det finnes allerede en tilskuddsordning som fungerer godt, men vi må øke tilskuddene som går gjennom den eksisterende ordningen.

Ekomnettet er tilsynelatende på radaren til myndighetene, som har en egen nasjonal strategi for robuste nett. Husby er likevel skeptisk.

– Det er flott at det finnes en strategi, men det må dukke opp finansiering hvis noe skal skje. I samferdelsbudsjettet i år er ekomnettet tildelt 364 millioner – som tilsvarer 0,5 prosent av hele budsjettet. Dette er utrolig lite sammenlignet med verdien dette ville gitt.

Med dagens plan vil det ta ti år før alle i Norge har fremtidsrettet bredbånd. Dette er altfor lenge, mener Husby. Vi trenger én milliard i offentlig toppfinansiering i fem år for å bygge til alle i Norge.

– Det er ingen grunn til å vente. Dette er noe som må gjøres, og det er bedre og billigere å gjøre det før enn senere. Det er den mest lønnsomme samfunnsinvesteringen man kan gjøre.

Tekst: Morten Risberg

Neste artikkel