Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Åpenbare (og ikke så åpenbare) erfaringer fra digitalisering av kritisk infrastruktur
Sponset

Digitalisering av infrastrukturen for Vann- og avløp, bygg, samferdsel og kraftproduksjon startet for over 30 år siden, og omtrent like lenge har selskapet Malthe Winje Automasjon AS utviklet digitale løsninger tuftet på tung domenekunnskap i samarbeid med kundene sine.

Dagens skyteknologi, høyere overføringshastighet og komplekse verktøy, åpner et hav av muligheter for å redusere miljøpåvirkning, gjøre prosessene robuste samt å sikre at driftsbudsjettet benyttes mest mulig effektivt. Samtidig stiller dagens samfunnsbilde også strenge krav til løsningene som tas i bruk.

I arbeidet med å utvikle skybaserte løsninger for digitalisering av kritisk infrastruktur, bestemte Malthe Winje Automasjon AS seg tidlig for å aktivt unngå gamle holdninger i OT-bransjen (operasjonell teknologi/automasjon) knyttet til leverandørinnlåsing av data og bygging av siloer. Selskapet har utviklet løsninger i den offentlige skytjenesten Microsoft Azure i tett samarbeid med kunder, og har også valgt å holde en åpen profil mot samarbeidspartnere og andre leverandører i markedet.

– Mulighetene er så mange og behovet er så stort, så overdrevet hemmelighetskremmeri bremser bare utviklingen og de gode og verdifulle løsningene, sier Fredrik Bamsrud, produkteier for digital plattform i Malthe Winje Automasjon AS.

Fredrik Bamsrud

Produkteier for digital plattform i Malthe Winje Automasjon AS

Selskapet deler også gjerne av erfaringer som har blitt gjort gjennom aktiv utvikling av skybaserte tjenester for deling av data, analyse og styring basert på data fra flere datakilder. Noen erfaringer synes kanskje åpenbare, andre har blitt gjort gjennom å aktivt jobbe med relevant teknologi i tett samarbeid med kunder og partnere over lengre tid.

Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet

Når det snakkes om skybaserte digitale løsninger så fokuseres det ofte på cybersikkerhet, og denne må selvfølgelig ivaretas på et svært høyt nivå, særlig i applikasjoner der det sendes styringsparametere og data tilbake til det lokale prosessanlegget. Samtidig ønsker selskapet å fremheve behovet for å sikre funksjonalitet og robusthet i løsningen. Tradisjonelle IT-løsninger har ofte hatt en aksept for feil og avvik som ikke kan tolereres i et OT-system. Et løsningsdesign som kombinerer teknologi tilgjengelig i skytjenester med forriglinger og sikkerhetsfunksjonalitet i lokale styringer vil være nødvendig for å sikre og gjøre løsningen robust.

– Det er her vi har mye å tilby i et samarbeid, siden vi kan både skyteknologi, styring og prosess, sier Fredrik Bamsrud.

Skalerbarhet

Selskapet har sett at mange gode digitaliseringsinitiativer stopper opp som en følge av at omfanget vokser seg for stort, og ressursene blir for få. Erfaringen Malthe Winje har gjort, er at det lønner seg å definere konkrete piloter som vil gi umiddelbar faktisk nytteeffekt for sluttbrukeren. Samtidig som de konkrete funksjonene utvikles, er det viktig å legge til rette for skalering gjennom å utvikle løsninger for automatisk konfigurasjon, utrulling og oppsett av systemressurser, slik at vellykkede piloter raskt kan rulles ut i et større omfang.

Kontinuitet

Initiativer knyttet til digitalisering tas ofte av personer og grupper i en organisasjon som har kunnskap og en sterk motivasjon til å finne gode digitale løsninger for å jobbe mer effektivt og levere gode tjenester. Disse er svært viktige, og organisasjonen bør sikre at disse får jobbe med best mulige premisser for å lykkes. Samtidig vil organisasjonen være sårbar ved at løsninger kanskje bygges proprietære for å dekke et bestemt behov, eller ved at nøkkelpersoner ikke lenger er tilgjengelige for videre drift og utvikling av systemet. Malthe Winje tar rollen som en samarbeidspartner for organisasjonens nøkkelpersoner, og kan sikre både ressurser og kontinuitet for realisering av de digitale løsningene.

– Vi trives i grenseland mellom IT og OT, og i tett samarbeid med både kunder og partnere. Hvis du ønsker å utveksle erfaringer og diskutere digitale løsninger, så ta gjerne kontakt med oss.

Malthe Winje AS ble grunnlagt i 1922 og er i dag morselskapet i Malthe Winje Gruppen. MWG består av flere selskaper og er etablert i Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Frankrike og Kina.

Les mer på mwg.no.

Next article