Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » 2022 – Trafikksikkerhetens uår?
Sponset

Hele 21 mennesker mistet livet i trafikken i mai. Det er ti ganger flere enn mai 2021. Det norske teknologiselskapet Safedrive ønsker å snu denne dystre statistikken ved hjelp av farevarsling.

Vi må helt tilbake til 2008 for å finne en maimåned med så mange drepte i trafikken som i år. Holder denne dystre statistikken seg, kan 2022 bli et meget stygt ulykkesår langs norske veier. De fleste dødsulykkene hittil i år har vært singel- eller møteulykker, og voksne menn er sterkt overrepresentert blant de omkomne i trafikken. Statens vegvesen ønsker å få kartlagt om for høy hastighet har like stor årsakssammenheng i år som tidligere år.

Farevarsling kan være et bidrag

Et selskap som har et sterkt søkelys på å få ned antall trafikkulykker, er Safedrive AS i Namsos. Safedrive er et teknologiselskap som jobber mot å få sikrere transport i Norge ved hjelp av farevarsling.

– I Safedrive er vi urokkelige når det kommer til vår samfunnsoppgave. Vi skal skape en tryggere trafikk og smartere sjåfører, sier Magnus Wester, daglig leder og gründer av bedriften Safedrive AS.

Konseptet til Safedrive er veldig enkelt. Du har en trafikkalarm i bilen hvor du både mottar og sender varsel om ting som oppdages langs veien, som allmennheten bør vite om. Du kan varsle, og få varsel om alt bortsett fra promillekontroll.

Trafikkalarmen Safedrive Pro benyttes i dag av over 60 000 brukere, noe som gjør denne tjenesten til Norges største fellesskap langs veien. Dess flere som bruker varslingsenheten, dess flere farer vil bli rapportert inn til nettverket.

– Hvis du får vite at det står et vogntog fast i en tunnel litt lengre fremme, eller at det er observert elg i veien på den strekningen du kjører, vil du automatisk bli mer observant og avpasse farten etter den informasjonen du har fått, svarer Wester på spørsmål om hvordan et varslingssystem som dette kan øke trafikksikkerheten.

På nettsiden ligger et hopetall av kundehistorier som bekrefter nettopp det;

«Fikk varsel på dyr i kjørebanen, roet ned farten og passerte elgen med god margin.» «Jeg har unngått å kjøre på en elg oppå Dovrefjell, som har reddet både meg og elgen!» «Jeg har unngått å komme i 80 mot hinder i trafikken, blant annet mennesker som har stått i veien med biler, trær som har ligget i veien, i tillegg til trafikkuhell som har sperret veien.»

Safedrive jobber for å få ned ulykkestall langs norske veier. Foto: iStock

Varsling gjør oss mer fokusert

Åtte av ti kjører for fort, men kun én av ti gjør dette bevisst, skal vi tro undersøkelser som er gjort. Det betyr at de fleste av oss kjører veldig mye på autopilot, samtidig som vi tenker på helt andre ting enn trafikken. Blir vi derimot varslet om en fare i nærheten av hvor vi befinner oss, vil oppmerksomheten mot trafikken bli skjerpet. Dette synet deler også motorsport-reporter og tidligere bilsportutøver Molly Pettit, etter å ha testet trafikkalarmen over en lengre periode:

– Noe av det som kanskje skremmer meg mest langs veien, spesielt når det er mørkt, er dyr langs veien, forteller Molly i videoen som ligger i sin helhet på safedrive.no.

– Vi har alle sett bilder av hvor stygt det kan bli om man kolliderer med et stort dyr. Det er en grusom opplevelse både for dyret og sjåføren. At brukere av trafikkalarmen kan varsle hverandre om dyr de har observert gir ekstra trygghet.

Sparer både dyr og samfunnet

– Nesten 64 000 større dyr er påkjørt på norske veier bare de siste fem årene. For nær 41 000 av dem har det fått dødelig utfall, ifølge Hjorteviltregisteret. Så forbedringspotensialet er stort, sier Wester.

– Skadde dyr vil også prøve å gjemme seg, og er ofte vanskelige å finne. I tillegg til å spare dyre- og menneskeliv, så vel som materielle skader, vil varsling kunne lette samfunnet for ressursbruken som kreves for å lete opp påkjørte dyr som må avlives, sier Wester avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article