Home » Havvind » Vi må tenke norsk industri gjennom hele verdikjeden når vi nå tar fatt på havvind-eventyret
Sponset

Når vi nå skal etablere en helt ny industri i Norge i form av havvindsparker, mener Paul C. Jensen, administrerende direktør i 3B fibreglass, det er viktig å sikre at vi får inn både miljøaspektet, nasjonal økonomisk vekst og bærekraftstanken i hele verdikjeden – og det fra dag én.

For å oppnå dette må norske utbyggere få øynene opp for norske bedrifter som kan levere innovative, smarte løsninger i alle ledd av verdikjeden, bedrifter som har miljø og bærekraft som sitt varemerke, og bedrifter som evner å resirkulere utrangert materiell og bringe dette inn igjen i verdikjeden.

Paul C. Jensen

Administrerende direktør

På Birkenes skjer det store ting

I den lille bygden Birkenes i Aust-Agder finnes det en bedrift med 220 ansatte som produserer High Modulus Glass (glassfiber med høy stivhet) til produksjon av vindturbinblader. De er ikke akkurat en ubetydelig leverandør. De produserer hele 40 000 tonn med glassfiber til produksjon av vindturbinblader.

– Ut fra levert volum, kan vi si at om lag hvert tredje turbinblad i Europa er produsert med glassfiber fra Birkeland, sier Paul C. Jensen.

– Vi er eneste produsent av glassfiber i Norden, og alene i Europa om å produsere High Modulus Glass (glassfiber med høy stivhet) til produksjon av vindturbinblader, sier han videre.

Stivhet er nøkkelen for å kunne lage vindturbiner med større vindturbinblader – noe som er en nødvendighet for å få mer effektive vindturbiner.

Miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi

Glassfiber fra 3B fibreglass har det laveste karbonavtrykket blant alle leverandører i sin produksjon av glassfiber.

– Produksjonen vår av fiberglass er ren og medfører små miljøutfordringer, siden vi benytter oss av en enestående og unik prosess hvor glassfiber produseres ut fra naturlige mineraler, sier Jensen.

– Men vi stopper ikke der. Vi har klare mål om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030 og være helt klimanøytral innen 2050, sier han videre.

– Basert på vår eksisterende teknologi for resirkulering, har vi også ambisjoner om å utvikle et system for gjenvinning av utrangerte vindturbinblader slik at vi bidrar til minimale klimautslipp i hele verdikjeden.

Av Oddvar Meyer

Neste artikkel