Skip to main content
Home » Havvind » I posisjon for det store skiftet
Sponset

MRC Global har vært med siden det norske oljeeventyret tok til. Nå satser de stort på kvalitetsmateriell til havvind.

Det er bare to år siden selskapet markerte sine 100 første år, for en stor del fordi det har vist seg så tilpasningsdyktig, også når havvind nå seiler opp. Der har selskapet en solid posisjon og erfaring, med kontrakt for leveranser til åtte vindparker verden over.

– Internasjonalt har ventiler vært en rød tråd alle disse årene. I 2014 kjøpte MRC det norske selskapet Stream, for å få tilgang til NCS. Stream, tidligere Solberg & Andersen, Energy Piping og Teamtrade, har vi vært med siden starten på det norske oljeeventyret, og i 2016 fusjonerte disse selskapene til MRC Global Norway. I Norge var navnet nytt, men innholdet har et godt renommé og en lang historie, forsikrer administrerende direktør Anders Landa.

One-stop shop

– De tre «gamle» selskapene hadde en differensiert portefølje innen piping, instrumenter og ventil, og var ledende i hvert sitt segment, og jeg tror faktisk vi har vært involvert i absolutt alle installasjoner på norsk sokkel, i enkelte tilfeller som hovedleverandør. Et godt eksempel er at vi har vært den største produkt leverandøren til produksjonsskipet «Johan Castberg», og det kan vi vel også si om Johan Sverdrup-feltet, fortsetter han.

– Disse erfaringene har vi tatt med oss inn i satsingen på havvind, der kostnadsfokuset er et ganske annet enn for O&G. Skal vi være konkurransedyktige på det feltet, må vi tenke nytt, og som selskap kan vi ta et større kontrakts-ansvar. Skal du finne tilsvarende andre steder, må du nok involvere ti forskjellige selskaper, og her har vi lykkes godt med såkalte «bundling-kontrakter».

Foto: Jeanette Høie

Smartere forsyning

MRC Global leverer fortsatt primært i spekteret ventil, piping og instrumentering, som er et stort scope på HDVC-plattformene i vindparker.

– Det er den lange erfaringen innen olje og gass som gjør at vi kan levere alt dette. Den kommersielle siden av samarbeidet er akkurat som før, presiserer Landa.

– Både Aker Solutions og Aibel bekrefter det Anders forteller. Boomen innen olje og gass nå, stjeler mye av kapasiteten i forsyningskjeden, samtidig som de kaster seg på fornybar-toget, forteller Alfred Risan, direktør for forretningsutvikling fornybar.

– EPCI-er med store ordrebøker må knytte til seg forsyningskjeden på en ny og smartere måte. De har gjerne 15-20 forskjellige innkjøps-pakker, som vi nå håndterer for dem. Det frigir deres ressurser innen innkjøp, engineering og kontrakt.

Risan arbeider også aktivt i Norwegian Offshore Wind (NOW), med ansvar for arbeidsgruppen UK og Irland.

– Vi har mange møter med utviklere og myndigheter, og her er gjennomgangstonen utfordringene med å få en forsyningskjede som er robust nok til å ta de enorme volumene, for de er virkelig store, og vi står klar, avslutter han.

Av Jarle Petterson

Next article