Skip to main content
Home » Havvind » 5 tips til utfasing av fossil olje
Havvind

5 tips til utfasing av fossil olje

oljefyr
oljefyr
Nå blir det forbudt å fyre med fossil olje. Heldigvis finnes det flere gode alternativer. Foto: Boligenergi

Politikerne har blitt enige om å forby fyring med fossil olje. Heldigvis finnes det gode alternativer, og en skal heller ikke se bort fra at det kan bli lønnsomt for lommeboka å bytte.

Forbruk

Start med å få oversikt over energibruken til varme og varmtvann. Har dere planer om etterisolering, skifte vinduer eller rehabilitering av ventilasjonsanlegget, må det tas med i energiregnskapet. Korrekt energiregnskap er viktig for videre planlegging.

Strøm

Strøm til oppvarming er vanlig i Norge. Strømprisen på sikt er vanskelig å spå, men effektprising vil gjøre elektrisitet dyrere. Å erstatte olje med strøm, krever ekstra sikrings- og kabelkapasitet. Glem heller ikke drømmen om elbil, den har også behov for strøm.

Bioolje

Bioolje er en fullgod erstatning som krever lave investeringer, ofte bare rens av anlegget og justering av brenner, men ikke glem test av oljetanken. Bioolje kan være en god løsning der utstyret kan leve noen år til og kunden ikke ønsker store investeringer. Noen ganger må brenner byttes, og vi anbefaler at det hele vurderes av fyringstekniker med erfaring fra bioolje.

Trepellets

Pellets kan automatisere fyringsprosessen, men krever lagringsplass og et matesystem. I et vannbårent radiatorsystem er det viktig med tilstrekkelig turtemperatur, noe pellets oppnår på en utmerket måte. Et pelletsanlegg krever investeringer og er plasskrevende grunnet lagringsplass for pelletsen. Kjøpes den i bulk kan prisen komme under 50 øre/kWh. Det finnes selskaper som tar hele investeringen om man kontraktfester kjøp av varmeenergi fra anlegget.

Varmepumpe (VP)

Et VP-anlegg medfører vesentlige investeringer, men gir store reduksjoner på energiregningen – ofte mellom 50-75 prosent reduksjon, i noen tilfeller opp mot 80 prosent. Overgangen fra fossil olje til VP er som regel selvfinansierende. Det vil si at månedlige kostnader, inkludert hele investeringen, er lavere enn å fyre med fossil olje. Valg av VP-løsning er ofte en konsekvens av tilgjengelig kilde, enten sjø, elv, energibrønner eller luft. I tettbygde strøk bør planlegger ta hensyn til støy.

Lykke til med utfasing av fossil olje!

Av Knut Olav Knudsen, Forretningsutvikler i Boligenergi

Next article