Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Pushet vi trenger for den grønne omstillingen
Grønn omstilling

Pushet vi trenger for den grønne omstillingen

Foto: Unsplash

De fleste bedrifter har satt seg utslippsmål, men den praktiske planen for utførelse er sjeldnere kost. UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv vil gjøre noe med dette.

Siden Paris-avtalen har land og næringsliv satt seg konkrete utslippsmål. Ambisjonene er ofte høye og styrer i riktig retning, men det er ikke nok å bare love endring, det må også finnes en plan. Derfor er det overraskende at ikke flere snakker om omstillingsplaner, mener Lars Erik Mangset fra Grieg Investor, som leder et nytt ekspertutvalg for omstillingsplaner. 

– Planen må ta inn over seg den unike konteksten til hvert selskap. Vi ønsker å utarbeide et sett med anbefalinger som er målbaserte og dermed hjelpe bedrifter konkretisere sin omstilling. Denne må ta hensyn til natur og være rettferdig, konstaterer Mangset.

– Vi må rette spørsmålet fra hvilke utslippsmål man har til hva omstillingsplanen er.

Lars Erik Mangset

Leder Bærekraft, Grieg Investor

Norge for trege 

Bedrifter vet at de må omstille seg. Både for at vi skal nå klimamålene, men også for å møte investorkrav og posisjonere seg for fremtiden med krav og reguleringer fra EU, myndigheter og forbrukere.  

– Omstillingen i Norge går for tregt og her trenger vi omstillingsplaner for å få mer fart. Næringslivet har unik innsikt i egne utfordringer og barrierer og gjennom å lede dette arbeidet vil eierskapet til sluttproduktet bli sterkere, fortsetter Mangset. 

– De ferdige anbefalingene vil bli presentert for norske myndigheter og vi håper å få politisk støtte til å innføre omstillingsplaner som et krav til norsk næringsliv. Dette er kjernen av hvordan vi i UN Global Compact jobber med å tilrettelegge for samarbeid mellom næringsliv, myndigheter, sivilsamfunn og akademia for å akselerere den grønne omstillingen og skape positiv vekst i næringslivet, avslutter Kim Gabrielli, CEO UN Global Compact Norge. 

Av Matilda AronssonPresseansvarlig, UN Global Compact Norge, Media Advisor, Ocean Stewardship Coalition

Next article