Home » Fremtidens industri » Robotisering kan bidra til at norsk industri ekspanderer
Fremtidens industri

Robotisering kan bidra til at norsk industri ekspanderer

Robothånd og menneskearm "fist bumper"
Robothånd og menneskearm "fist bumper"
Foto: Getty Images

Skal den landbaserte industri ekspandere må det prøves ut nye ideer på alle plan. Robotisering er et av tiltakene som kan styrke norsk landbasert industri.

– Nedgangstidene som har rammet oljenæringen blir sett på som så alvorlig at folk spekulerer i hva vi skal leve av i fremtiden. Det mangler ikke på visjoner om et digitalt samfunn og hva det vil si for utviklingen av nye næringer i Norge.  For meg er svaret enkelt. Etter å ha arbeidet med robotisering i over 30 år, vet jeg at robotisering har vært løsningen til konkurransekraft i nær sagt alle næringer på jorden, sier Kjell Oppedal som er styreleder i RobotNorge Gruppen.

Han peker spesielt på bilindustrien som løste en rekke av sine utfordringer ved å robotisere produksjonen. De eliminerte produksjonsfeil, lagde produkter som folk fikk tillit til og ikke minst økte de salget mens kostnadene per produserte enhet falt hvert år.

– Alle store globale næringer har en gang startet i det små. Det som forandrer seg er tiden det tar å ta i bruk nye ideer og ny teknologi for å nå frem til potensielle kunder. Det er en kontinuerlig evigvarende omstilling som foregår, forklarer Oppedal.

Ambisjonsnivået må heves og det må utforskes nye muligheter. Her er robotisering et viktig tiltak som kan styrke norsk landbasert industri. Slik som det er i dag har Norge det laveste robotiseringsnivået i hele den industrialiserte verden.

– Derfor må bedriftene finne ut av de mulighetene som en komplett robotisering skaper, sier han.

Oppedal forteller at de daglig møter gode ideer til robotisering, men at vegring for teknisk risiko og langsiktig nytteverdi gjør at leverandørene ofte blir bundet på hender og føtter og må ta risikoen for kundenes fallgruver i robotiseringen.

– Men vi gir ikke opp. I Malmø startet vi opp et selskap som utelukkende robotiserer lakkering av kjøretøy og bildeler. Det har vært vellykket og åpnet nye markeder. Nå er vi i gang med en tilsvarende etablering innen sveising et annet sted i Sverige. I Norge utvikler vi skreddersydde robotløsninger som reduserer kostnadsnivået, flere av dem har fått innovasjonspriser, avslutter Oppedal.

Av Tom Backe, 

Neste artikkel