Home » Fremtidens industri » Nøklene til fremtidens industri
Sponset

Norsk industri kan hente enorme verdier i økt bruk av digitalisering, innovasjon og riktig bruk av data. DigitalNorway hjalp industribedriften Leirvik på rett vei.

Rundt 2017 skjedde det noe i Leirvik AS, den Stord-baserte industribedriften som lager boliger i aluminium til oljeplattformer. Selskapet hadde riktignok en IT-avdeling, men den ble mest brukt som støtte til den daglige driften. Da strategiske valg skulle tas, var det heller ikke mye snakk om digitale muligheter som fantes. Men så deltok Leirviks direktør, Helge Gjøsæter, på lanseringen av DigitalNorway – noe som ga ham en nyvunnet glød for digitalisering og innovasjon. Ganske kjapt ble hele ledelsen sendt på innovasjonskurs, noe som skulle bli starten på en kollektiv kulturendring.

– Kurset gjorde vi i ledergruppen fikk en felles forståelse av hva digitalisering var. Vi ble en dedikert gjeng som snakket samme språk, som jeg kunne diskutere digitalisering med. Det er kanskje det aller viktigste: digitalisering er ikke noe bare én person kan jobbe med, forteller Morten Bjelland, leder for teknologi og digitalisering i Leirvik.

Morten Bjelland

Leder for teknologi og digitalisering i Leirvik

Innovasjonsrevolusjon

I løpet av de siste årene har Leirvik vært gjennom en aldri så liten innovasjonsrevolusjon. Utover å få en egen digitaliseringsansvarlig i Bjelland, har de også overhalt internkommunikasjonen og satt i gang med å lære roboter til å sveise automatisk, basert på 3D-modeller. Målet er å kutte produksjonskostnadene med hele 20 prosent, samtidig som de leverer enda mer verdi til kunden.

– Vi har fått en mye bedre forståelse av hvordan digitalisering ikke bare dreier seg om kostnadsreduksjon. Nå ser vi mer på hvordan vi kan skape merverdi for kunden og potensial for å utvikle nye forretningsmodeller, sier Bjelland.

Viktighet av kunnskap – og data

DigitalNorway tilbyr i dag en rekke heldigitale programmer som kan hjelpe norske næringslivsaktører i gang med digitalisering og innovasjon. Men ifølge daglig leder Liv Dingsør er det også viktig av norske aktører skjønner hvilke muligheter og verdier som ligger i den datadrevne økonomien:

– Verdiøkning skjer hos de aktørene som tenker nytt – og vi ser i dag at innovasjon i stor grad er knyttet til tilgang til anvendbare data og evnen til å ta dette i bruk, sier Dingsør.

Gir tilgang på data

I hvilken grad hele næringslivet evner å utnytte verdiskapingspotensialet i data som ressurs, vil ha stor betydning for landets økonomi fremover. For å bidra til at så mange som mulig kan hente ut ny innsikt og skape nye løsninger og tjenester basert på kombinasjoner av egne og/eller andres data , utvikler DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet nå Datafabrikken – som skal gjøre det langt enklere for norske bedrifter å dele og skape verdi av data, også på tvers av privat og offentlig sektor.

 – Noe av det viktigste vi gjør for å legge til rette for ny næringsvirksomhet og å skape nye jobber, er å gi SMB-bedriftene våre tilgang på data. Og Datafabrikken er et prosjekt som skal bidra til å hjelpe alle de små og mellomstore bedriftene, som norsk næringsliv stort sett består av. De skal hjelpe dem med å utvikle nye forretningsmuligheter, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) da Datafabrikken fikk prosjektstøtte av regjeringen i fjor høst.

Fakta: DigitalNorway

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av tunge norske næringslivsaktører med støtte fra offentlig sektor.

De jobber med å sikre arbeidstakere og virksomheter i Norge tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden.

Det gjør de gjennom å tilby gratis kurs, guider, læringsreiser og webinarer. I tillegg tilrettelegger DigitalNorway for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien, blant annet med etableringen av Datafabrikken og Toppindustrisenteret.

Tekst: Henning Brikt Andersen, kommunikasjonssjef, Digital Norway

Neste artikkel