Skip to main content
Home » Digitalisering » Norge trenger en langtidsplan for digital infrastruktur
Digitalisering

Norge trenger en langtidsplan for digital infrastruktur

Administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby. Foto: JCP

Norge er helt avhengig av den digitale grunnmuren for å løse de store oppgavene som ligger foran oss. Samtidig har de siste måneders hendelser dramatisk endret trusselbildet mot den digitale infrastrukturen. Dette krever at vi tenker nytt. En langtidsplan med tydelige politiske prioriteringer er et første, nødvendig skritt.

– Norge har en digital grunnmur i verdensklasse, men videreutviklingen og forsterkningen av vår digitale infrastruktur krever både tydelige politiske prioriteringer og mer forutsigbare rammebetingelser for utbyggere og driftere av den, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

Digital sårbarhet

Husby peker på at den geopolitiske situasjonen er dramatisk endret som følge av krigen i Ukraina, med et helt annet trusselbilde mot Norges digitale infrastruktur. I tillegg eskalerer klimakrisen, og vi må forvente mer ekstremvær. Dette øker vår digitale sårbarhet. Forsyningssikkerhet i landets digitale infrastruktur må derfor gis samme politiske oppmerksomhet og prioritet som forsyningssikkerheten for strøm, vann og mat, mener Husby.

Han viser også til at en velfungerende digital infrastruktur er vel så viktig i hverdagen både for bedrifter og innbyggere som annen infrastruktur. 

– Både nødvendige og ambisiøse klimamål, og mål om bosetting og arbeidsplasser i hele landet, er helt avhengig av at vi har en digital infrastruktur som er funksjonell og som når alle, sier Husby.

Husby og IKT-Norge ber derfor Stortinget vedta en langtidsplan for den digitale infrastrukturen.

– Politikerne har ambisiøse mål og løfter om full bredbåndsdekning innen 2025, tette alle hull i mobil og internettdekningen langs riksveier og jernbane og ha robuste nett, men har ingen plan om hvordan det skal skje, sier Husby.

350 000 nordmenn mangler høyhastighetsbredbånd

Den kommersielle utbyggingen av digital infrastruktur er basert på langsiktige planer og strategier. En tilsvarende langsiktighet bør gjenspeiles i politikken. Det er om lag 160 000 husstander eller 350 000 nordmenn som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd. 385 000 husstander har ikke tilgang til fiber.

– Det finnes ingen forpliktende plan for hvordan utbygging til disse skal skje, bare luftige, uforpliktende politiske løfter, mener Husby.

– Derfor trenger vi en langtidsplan for landets digitale grunnmur med tydelige politiske prioriteringer og klare mål. På samme måte som for langtidsplaner innen forsvarssektoren, transportsektoren og energisektoren, må det være regelmessig oppfølging og revisjon av delmål, milepæler og tiltak som sikrer at den digitale infrastrukturen videreutvikles og forsterkes i tråd med politiske mål og vedtak. Gjør vi ikke dette, blir det med tomme politiske løfter og en sårbar digital grunnmur, avslutter Husby.

Next article