Skip to main content
Home » Digitalisering » Løfter frem digitaliseringens muligheter
Sponset

Høgskolen i Innlandet forbereder studentene på et arbeidsliv der digitalisering og bærekraft får stadig større viktighet.

Høgskolen i Innlandet satser på utdanning for fremtidsrettet digitaliseringskompetanse hvor deltakeren får en nyansert faglig forståelse av hvordan digitalisering kan gi et bærekraftig samfunn.

Vi lærer bort de kunnskapene og ferdighetene som trengs for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked, forteller postdoktor og studieprogramansvarlig for master i økonomi og ledelse med spesialisering i digital ledelse og forretningsutvikling, Rolf Gunnar Findsrud.

– Digitaliseringen vil ikke forsvinne siden det hele tiden blir utviklet ny teknologi, den kommer derimot til å fortsette med stadig større kraft og bedriftene roper etter relevant kompetanse, sier Findsrud.

Virksomheter, både offentlige og private, står overfor en transformasjon hvor det blir nødvendig å klare å utnytte alle data, nettverk og andre plattformer for å lykkes i møtet med fremtidens krav. 

Digitale verktøy kan være enkle å anskaffe og mye informasjon samles inn, men det er ikke like enkelt å nyttiggjøre disse verktøyene og de dataene som foreligger, så derfor må virksomheter sørge for å ha den riktige kompetansen, forklarer Findsrud.

– Vi utdanner siviløkonomer med dybdeinnsikt i hvordan de kan bistå og lede bedrifter gjennom en digital transformasjon, sier han.

Bærekraft for fremtiden

For studentene Linnea Paulsen Lujibregts, Marius Brandvold og Morten Gribbestad ble Bærekraftsøkonomi en spennenende studieretning som er relevant for vår tid.

– Jeg ser gode muligheter for å få en god jobb jeg vil trives med. For meg er det interessant å kunne se på hvordan man kan komme frem til en god balanse mellom bærekraft og økonomisk vekst på en bedre måte enn tidligere, sier Lujibregts.

Linnea Paulsen Lujibregts

Student, Bærekraftsøkonomi HINN

Denne utdannelsen mener Lujibregts vil være i stand til å oppnå dette. Undervisningsstedet er også relevant for dette studievalget.

– Kongsvinger har et rikt industrimiljø med mange bedrifter med uttrykt ønske om å gjøre en forskjell. Dette er et fint sted å arbeide mot mer bærekraftige bedrifter, ettersom viljen allerede er til stede. Det jobbes aktivt med å utvikle samarbeidsformer, noe som kan være vanskelig, men nødvendig. 

Marius Brandvold har også valgt Bærekraftsøkonomi som et ledd i å få relevant kompetanse for fremtidens arbeidsmarked.

– Noe av det mest positive er at foreleserne er tilgjengelig for studentene når man trenger hjelp, sier han og legger til at skolen setter opp ekstra forelesninger og digitale møter når studentene ber om det.

– Vi bruker også digitale samarbeidsplattformer som Curipod. Her kan man stille faglige spørsmål som alle emneansvarlige på tvers av campus på HINN kan besvare, sier Brandvold.

Hva er det en utdanning på Høgskolen i Innlandet innebærer?

Se eksempler og les om studietilbudet

Utdanning med samfunnsverdi

For Morten Gribbestad var HINN den eneste skolen i Norge som gir undervisning som kombinerer økonomi, samfunnsansvar og bærekraft. Dette er tre forhold som det både er vanskelig og viktig å kunne avveie mot hverandre.

– Dette gir oss som studenter muligheten til å jobbe med bærekraft på en realistisk og jordnær måte, sier han og utdyper:

– Vi utvikler en kunnskap som vil gjøre vektleggingen av bærekraft både mer lønnsom og kontrollert for samfunnet og bedriftene. Samtidig utvikler vi gode tankemønster som kan hjelpe bedrifter og organisasjoner til å finne nye innovative muligheter, hvor andre bedrifter velger å fortsette vanlig drift.


CREDS – Viktigheten av å se digitalisering og bærekraft i sammenheng.

Bærekraft er en utfordring for alle private og offentlige virksomheter. Bruk av innovative løsninger og digitalisering utgjør en viktig løsning på dette. Høgskolens bidrag til dette er CREDS (Center for research on digitalization and sustainability), et nytt forskningssenter for digitalisering og bærekraft.

– Senteret ble etablert for ett år siden ut ifra ønsker fra det regionale næringslivet. For å kunne styrke sin konkurranseevne har bedriftene valgt digitalisering og bærekraft som de viktigste områdene de må beherske, sier Bård Tronvoll, professor og forskningsleder på forskningssenter på CREDS.

Bård Tronvoll

Professor og forskningsleder på forskningssenter på CREDS

Senteret har i dag tolv ansatte som er rekruttert fra inn- og utland til Kongsvinger. Disse skal jobbe med aktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering, bærekraft og virksomhetenes behov.

– Vi ønsker å se på systemtransformasjonen bedrifter og samfunnet ellers må gjennom for å kunne bli både mer digitale og bærekraftige. Vi ser klart en kobling mellom disse temaene. Digitalisering skaper forutsetning for å bli bærekraftig, sier han.


Av Julie Malvik

Next article