Home » Bærekraftig byutvikling » Tilbake til fremtiden – Grønt trumfer det sorte i byen
Bærekraftig byutvikling

Tilbake til fremtiden – Grønt trumfer det sorte i byen

Bilens dominans i byutviklingen har ført til sorte flater nesten overalt. Men i fremtiden kommer vi til å se mer av det grønne. Foto: Andrea De Santis

Den norske befolkningen vil passere seks millioner innbyggere innen 20401. Verden over fører befolkningsvekst til en urbanisering. Byer vokser. Men vokser de smart og fremtidsrettet?

Årsakene og sammenhengene er mange om hvordan byer blir som de blir. En udiskutabel årsak som historien har vist er bilen. Den har dominert byutviklingen. Det har ført til sorte flater nesten overalt. I fremtidens byutvikling vil vi se mer av det grønne – fordi det vil lønne seg!

– Moderne byplanlegging kom til Norge omtrent samtidig som bilen, og siden har de to vært nært sammenflettet, sier Morgenbladet-spaltist og forfatter Ulrik Eriksen.

I etterkrigstiden var bilen fremtiden. Privatbilismen ga frihet og effektiv framkommelighet. At bilen ble et premiss også for byutvikling har gjort at byer i dag har store utfordringer med forurensning, kø, støy osv. I tillegg er infrastruktur knyttet til bil arealkrevende. De siste 70 årene er 70-80 % av grøntstrukturen i byer og tettsteder nedbygd – mye på grunn av infrastrukturen rundt bilen.

I takt med den fortsatte urbaniseringen øker problemene med bil. Parallelt skrikes det etter mer areal for boligbygging i by. Regelverket, skrevet i en annen tid, er også pro bilen. Den opplevde sannheten, hos mange, er fortsatt at hensyn til bilen må være med i designet for å få omsatt byggeprosjekter. Effekten er blant annet at arealkonflikter kan og vil oppstå i utviklingen av byer. Det er ikke alltid opplagt hva som er den beste løsningen for både klima og natur.

En annen nyere erfaring (og potensiell arealkonflikt) er pandemien. Den har også har lært oss mye om hva kvaliteter i by er for oss som bor der – og kanskje bør være i fremtiden. JMs boligbarometer, En rapport om fremtidens bolig, viser blant annet at hvile og rekreasjon er noe av det viktigste vi forbinder med hjemmet. Videre viser svarene at balkong og uteområder er noe av det vi helst vil bruke penger på i fremtidens hjem. Å være innestengt i en liten ett-roms uten balkong er ikke gitt et godt liv i by.

Men FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet (IPBES) er tydelige. Noe må gjøres. Byer er et sted dette noe kan gjøres!

Ifølge en rapport CICERO har laget, kommer det klart frem av rapportene at beslutninger for byplanlegging og infrastruktur som tas i dag, må ta innover seg at klima og natur er i endring, og at tilpasning til denne mer usikre fremtiden bør gjøres allerede nå.

Anders Nohre-Walldén

Leder for kommunikasjon og marked,
Grønn Byggallianse


Neste artikkel