Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Regjeringen må ta ladegrep
Elektrisk transport

Regjeringen må ta ladegrep

Foto: Unsplash

Før årets sommer kunne «Elbilisten 2020», Elbilforeningens årlige undersøkelse blant norske elbilister, avsløre at hele 48 prosent av elbilistene planla å dra på sommerferie med elbilen sin. Med 300 000 elbiler på norske veier og en korona-pålagt Norgesferie for de fleste av oss, var Elbilforeningen spent på ladekøene foran årets elbilferie.

Derfor gjennomførte vi en stor undersøkelse om årets elbilsommer som ble besvart av 3700 elbilister. De oppga at det oftest var kø på ladestasjonene på Dombås, Brokelandsheia og Lom. Én av tre elbilister hadde opplevd ladekø ofte eller alltid på ferie i sommer.

Årets ladekøer er et varsko

Det betyr at vi må få på plass flere hurtigladere langs norske veier. Årets sommer har vært en stresstest av ladenettverket. Køene i år må være et varsko, for i årene framover blir det mange flere elbiler.

Ni prosent av alle elbilistene som svarte på undersøkelsen hadde alltid stått i ladekø, 20 prosent opplevde kø ofte, 23 prosent rapporterte om kø av og til, mens 24 prosent svarte sjelden og 24 prosent oppga at de aldri hadde stått i kø. Det betyr at flertallet av elbilister på Norgesferie opplevde ladekøer i sommer.

Vårt mål er at det skal være like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel. Bare slik blir det mulig for alle å velge elbil. Årets sommer viser at vi har en vei å gå. Regjeringen må sikre bedre rammevilkår for raskere hurtigladeutbygging. En god start er å legge til rette for mer ladevennlig nettleie.

Nye regler for nettleie er en god start

Dagens prising av strømnettet hindrer lønnsomhet for hurtigladestasjoner med lav og ujevn bruk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom nylig med et nytt forslag til prising av strømnettet som vil gjøre det gunstigere å bygge og drifte små ladestasjoner utenfor de største byene. Norske myndigheter har bestemt seg for å satse på elbil. Da må regelverket for nettleien sikre at det blir kommersielt lønnsomt å bygge ut hurtigladestasjoner, og det haster at olje- og energiminister Tina Bru får satt i verk de nye reglene.

I tillegg er vi avhengige av at Enova får et mer treffsikkert virkemiddelapparat, slik at vi kan sikre utbygging av hurtigladere der det fortsatt ikke vil være kommersielt lønnsomt å drifte hurtigladere.

Norsk elbilforening mener det må bygges over 1000 nye hurtigladere årlig for å sikre at antallet hurtigladere holder tritt med veksten av elbiler på norske veier. Fra 2025 er Stortingets mål at alle nye norske biler som selges skal være utslippsfrie, noe som i praksis betyr at godt over en million elbiler blir å finne på veiene, og da må alle kunne lade både hjemme og på farten.

Av Lina Støen

Next article