Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » White arkitekter med blått byggeprosjekt
Sponset

I prosjektet True Blue har vann fått en helt spesiell plass. Da Bergen kommune utlyste den begrensede plan- og designkonkurransen om bystrand og ny park ved Store Lungegårdsvann, var det White arkitekter som stakk av med seieren.

Arkitektkontoret er en av Skandinavias ledende arkitektkollektiv innen bærekraftig arkitektur, urban design, landskapsarkitektur, interiør og belysning.

Fokus på vann

 White arkitekter Oslo har valgt å spesialisere seg på prosjekter med fokus på det blå element – under en bærekraftig paraply. De mener at vann vil få en sentral plass i samtlige prosjekter i tiden frem- over.

– Vi jobber med bærekraftige prosjekter og har fokus på vann. Dette gjelder prosjekter beliggende ved vann, overvannshåndtering og naturens evne til å rense vann, sier Gina Bast Mossige, arkitekt og prosjektleder for True Blue-prosjektet.

Oslo-kontoret ble etablert i 2012 da White arkitekter (med Rodeo) vant konkurransen om utviklingen av Havnepromenaden i Oslo. Dette er et Fjordbyprosjekt med fokus på sosial bærekraft. Strategiplanen varer frem til 2040 og har dannet grunnlaget for den vellykkede etableringen langs havne- fronten i Oslo mellom Frognerstranda og Grønlikaia.

White arkitekter setter av store ressurser til interne forskningsprosjekter. Dette for å øke kunnskapen om bl.a vann i bygge- prosjekter.

– Vi setter årlig av ti prosent av konsernets overskudd til interne forsknings- prosjekter. I 2019 var vi partner i Oslo Miljøhovedstad, med eget forsknings- prosjekt med fokus på vann. Vi har jobbet hardt for å bygge opp kunnskapsnivået rundt det blå element med flere pågående relevante prosjekter, blant annet bystrandprosjektet i Bergen, sier arkitekt Rebekah Schaberg.

White arkitekter Oslo har også lansert en egen podcastserie «Can Architecture Fix This?» I første sesong er utfordringer knyttet til vann og hvordan vi som designere og planleggere kan ivareta vann som element i prosjektene, tematisert.

Gina Bast Mossige- Arkitekt, White arkitekter Prosjektleder True Blueog og Rebekah Schaberg- Arkitekt,
White arkitekter. Foto: White arkitekter

Et ambisiøst parkprosjekt

Den nye byparken og bystranden i Bergen ligger langs Store Lungegårdsvann og strekker seg en kilometer fra AdO arena til Fløen. Byplangrepet, med parken i sentrum, vil redefinere koblingen mellom Bergen sentrum og Møllendal.

Navnet True Blue gjenspeiler det sentrale temaet i parken, nemlig vann. Parken skal ligge i strandkanten, noe som gjør det naturlig å inkludere vann i prosjektet på ulike måter.

Det spesielle med prosjektet, er at park- en dannes oppå steinfyllingen utvunnet i forbindelse med etablering av bybanen.

Dette «ikke-landet» transformeres og avsettes til en blå-grønn offentlig park og bystrand med fokus på økologi og bærekraft.

– Det er prisverdig av Bergen kommune å ha høye bærekraftsambisjoner, sier Mossige.

Økologi og bærekraft

True Blue er et stort og komplekst prosjekt som ikke bare hensyntar mennesker, men også plante- og dyreliv over og under vann. Livet ved vannet bidrar også til liv i vannet.

– White arkitekter har blant annet utviklet et system for naturlig rensing av tilførselsvann samt tiltak for å øke det biologisk mangfoldet i undervanns- miljøet. Regnvannet håndteres åpent i parken og legger til rette for et større biologisk mangfold fordi det vil være mer attraktivt for fugler, planter og insekter, sier Mossige.

Dette er en allsidig park hvor man enten kan besøke de ulike aktivitetene eller følge kyststien som bukter seg gjennom området. Selve parkområdet er inndelt i tre soner.

– Nærmest sentrum ligger det urbane området, hvor det legges til rette for aktivitet. Det ligger like i nærheten av et bybanestopp og som gjør det enkelt å komme seg dit. Her vil det ligge en bystrand og ulike aktivitetsområder – skateområde, lekeplasser, sandvolleyball, flytebrygge, stupetårn og badstue.

Deretter følger et naturområde med en flo- og fjæresone. Dette området er minst tilrettelagt for menneskelig aktivitet. Dette for å skape gode synergier mellom land og vann til fordel for det biologiske mangfoldet. Lengst sør i parken finner vi et «svaberg» og en grønn lunge som også vil bli en aktiv og rekreativ badeplass.

Arkitektene har også arbeidet grundig med belysningskonseptet.

– Parkbelysningen er viktig for total- opplevelsen. Vi har jobbet nennsomt med hvordan parken skal belyses. Lyset styres slik at det er soner i parken med mindre lys om natten for å hensynta plante- og dyreliv. Det handler om å skape trygghet og samtidig forhindre at man belaster naturen med kunstig belysning. Dette med lysforurensning er jo mer og mer aktuelt, avslutter Mossige.

White inngår i UN GLOBAL Network.

Mer info om kontoret, satsingen og de unike og bærekraftige prosjektene finnes her: whitearkitekter.com

Av Sissel Nilsen

Next article