Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Tarkett sitt retur- og resirkuleringssystem ReStart bidrar til å akselerere overgangen til en sirkulær omstilling
Sponset

Med gjenvinningssystemet ReStart® har Tarkett etablert en rutine og en løsning for innhenting, transport og resirkulering av gulvkapp og utrevne gulvmaterialer. Nå merker Tarkett en økning i forespørsler på løsningen, spesielt fra prosjekter tilknyttet rehabilitering og leietakertilpasning.

I dag er deponi og forbrenning den vanligste måten å håndtere utrevne gulvmaterialer fra byggeplass på i Norge. Selv om forbrenningen ofte skjer i moderne anlegg, der forbrenningsenergien utnyttes til fjernvarme eller til el-produksjon i kraftvarmeanlegg, bidrar det fortsatt til klimagassutslipp som driver klimaendringer. På lik linje med andre fraksjoner i et bygg, er gulvmaterialer av typen teppefliser, linoleum og vinyl nå i stor grad mulig å gjenvinne. Gjenvinning reduserer mengde avfall sendt til forbrenning, og muliggjør erstatningen av jomfruelige råvarer med sekundære råmateriale. Det gir store klimagevinster.

Circular Collection er betegnelsen på Tarketts konkrete ambisjon og omfatter alle produkter de for øyeblikket har et fungerende retur- og resirkuleringssystem for, med linoleum, vinyl og teppefliser. Det siste året har det vært en markant økning på mengde gamle teppefliser som er samlet inn og sendt til resirkulering via ReStart. Nå ønsker Tarkett at enda flere skal ta i bruk ReStart-løsningen.

”Økt fokus på gjenbruk og resirkulering gjennom hele verdikjeden er avgjørende for økt sirkulær omstilling, og vi ønsker at flere skal ta i bruk løsningen vår. Materialgjenvinning av gulvfraksjoner bidrar til å spare store mengder klimagassutslipp, og økningen vi nå ser i mengde innsamlet gulvmateriale viser at dette fungerer godt i praksis”, Linn Hagtvedt, Tarkett

Om Tarkett

Tarkett har produsert gulv i Norden siden 1886 og markedsfører i dag gulv- og veggmateriale for hjemmemiljø, samt design- og funksjonsløsninger for offentlige miljøer. Med 34 produksjonsenheter og 12 000 ansatte er Tarkett en av de største gulvprodusentene i verden, og i 2021 omsatte virksomheten for 2,8 milliarder Euro. Tarkett selger hver dag 1,3 millioner kvm gulv til kunder i over 100 land, og i produktporteføljen inngår blant annet parkett, vinyl, linoleum, laminat og tepper. Tarkett arbeider langsiktig og strategisk for å redusere råvareuttak og klimapåvirkning gjennom sirkulær økonomi i tråd med prinsippene for Cradle to Cradle® og filosofien Tarkett Human-Conscious Design®. Målet er å skape en positiv effekt på menneskers inneklima – og planeten vår.

Les mer på tarkett.no

Resirkulering av teppefliser i stor skala i Oslo

I Schweigaards gate i Oslo gjennomfører KLP Eiendom en større leietakertilpasning i et av sine bygg. Før entreprenør Aktiv Bygg AS og gulvlegger skulle i gang med å rive ut teppeflisene fra lokalene, fikk Tarkett mulighet til å informere om retur- og resirkuleringsløsningen ReStart. Det resulterte i at flere tusen kvadratmeter teppeflis nå sendes til Tarketts gjenvinningsanlegg.  Tiltaket har gitt betydelige klimagevinst for KLP Eiendom i sin leietakertilpasning fordi gjenvinning med ReStart har forhindret materialer fra å bli sendt til deponi og forbrenning.

Next article