Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Fra lineært til sirkulært materialvalg
Sponset

Noe av det viktigste og mest økonomiske og bærekraftige vi kan gjøre fremover, er å lage holdbare produkter med lang levetid. I tillegg må produktene designes på en måte som gjør at det er enkelt og rimelig å resirkulere materialet.

Materialvalg er viktig for å lage robuste produkter som kan brukes lenge og gjenbrukes. Men for bedriftene er det ofte vanskelig å finne alternative råmaterialer til sine produkter.

– Vi kan bistå i å finne riktig materiale til riktig bruk, sier Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials katapult-senter.

Aslaug Hagestad Nag

Daglig leder i Future Materials katapultsenter

Vasking av foringsrør i oppdrettsindustrien

Nag trekker frem noen bedrifter de har samarbeidet med for å lage bærekraftige løsninger. SeaGuard har funnet fram til et miljøvennlig og effektivt vaskemiddel for vasking av foringsrør i fiskeoppdrett.

– Rester av fiskeforet setter seg som avleiringer i rørene. Hvis plastmaterialet skal resirkuleres, må det være rent. De fleste foringsrør går derfor i dag til forbrenningsanlegg hvor energien gjenvinnes til fjernvarme, sier Nag.

Rørene kan vaskes gjennom en kjemisk vaskeprosess, men dette krever høye temperaturer og dermed mye energi.

– Vaskemiddelet SeaGuard har utviklet er basert på naturlige råvarer som ikke skader naturen. I tillegg kan man bruke lave temperaturer på vannet i vaskeprosessen. Plasten blir da så ren at den kan resirkuleres til nye foringsrør eller andre produkter, sier Nag.

Kaffegrut i leiren

Grethe Othilie Gullaksen fra Lillesand er keramiker og fikk en idé om å spe ut leiren med kaffegrut. Når leiren brennes, brennes kaffegruten opp, og det blir små porer og luftlommer i keramikken.

– Grethe laget flere kopper med ulike blandingsforhold mellom leire og kaffegrut. Vi i katapult-senteret brukte vårt laboratorieutstyr for å måle hvordan styrken er med de ulike blandingsforholdene, sier Nag, og avslører at keramikken har en par ekstra bonusfordeler for miljøet.

– Med denne leiren kan man også reparere skår som oppstår. Det kan man ikke gjøre med vanlig leire. I tillegg bruker Grethe kaffegruten fra Hotell Norge i Lillesand for å lage kopper og skåler for Restaurant Ninos i samme by. Mer kortreist kan det vanskelig gjøres.

Foamrox har utviklet en type blokker av resirkulert glass. Siden elementene er laget av et porøst «glass-skum», er de veldig lette og krever dermed lite energi ved transport.
Foto: Foamrox
Keramiker Grethe Othilie Gullaksen fra Lillesand lager kopper og skåler med kaffigrut i leira.
Foto: Privat

Future Materials

Vi tror at for å lykkes med å produsere nye produkter, må vi forbedre egenskapene til produktene som produseres i dag. 

Resirkulert glass til tunellforing

Produksjon og transport av betong står for en stor del av CO2-utslippene i bygg- og anleggsbransjen. Foamrox har utviklet en type blokker av resirkulert glass. Siden elementene er laget av et porøst «glass-skum», er de veldig lette og krever dermed lite energi ved transport.

– Vi har god oversikt over leverandører av råvarer, og har hjulpet Foamrox med å finne leverandører på resirkulert glass i nærheten av deres produksjonslokale. Dette sparer utslipp fra transport og gjør produktet enda mer bærekraftig, sier Nag.

Nye Veier har fått øynene opp for den nye teknologien, og har invitert Foamrox med inn i et stort forskningsprosjekt om bærekraftig veibygging.

Stor interesse

– Jeg opplever at industrien er opptatt av grønn omstilling, men mange vet ikke helt hvor de skal starte, og trenger litt starthjelp fra fagkompetanse. Her kan vi i katapult-senteret hjelpe, avslutter Nag, og legger til:

– Raskere, rimeligere og enklere fra idé til marked, det er det Norsk katapult handler om.

Future Materials

Future Materials katapult-senter er et av fem katapult-sentre i ordninga «Norsk Katapult» under Siva. 

Katapult-sentrene har nasjonalt ansvar for ulike fagområder, og tilbyr infrastruktur, utstyr, kompetanse og nettverk for å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere. 

Future Materials er «Sirkulær-katapulten» med særlig ansvar for bærekraftig utvinning og bruk av materialer.

Les mer på futurematerials.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat!

Av Marte Frimand

Next article