Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Forskning og innovasjon for grønn omstilling
Grønn omstilling

Forskning og innovasjon for grønn omstilling

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet og forfatter av denne artikkelen. Foto: Thomas Keilman

Vi må satse nå hvis vi skal løse utfordringene som er knyttet til klima- og naturkrisen, en oljeavhengig økonomi og samtidig videreutvikle velferdssamfunnet. Norge trenger en kunnskapsdugnad. Vi står overfor fundamentale og enorme bærekraftsutfordringer, og forskning og innovasjon vil gi grunnlaget for gode løsninger.

Heldigvis har vi mange muligheter! Vi har sterke industribedrifter med kompetente medarbeidere, og vi har kreative forskningsmiljøer som er verdensledende innenfor blant annet energi og havbruk. Den såkalte leverandørindustrien – som har levd godt av oljen – vil kunne leve videre, men trolig vil vind, sol og hydrogen være grunnlaget for ny aktivitet. 

Norge etter oljen 

Vi må posisjonere oss raskt. Derfor har vi i vårt innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning blant annet foreslått at det bør legges minst fem milliarder kroner på bordet over fire år til det vi kaller et samfunnsoppdrag: «Norge etter oljen».

Begrepet samfunnsoppdrag er hentet fra det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horisont Europa – der forskere og bedrifter inviteres til å bidra til løsningen av sentrale samfunnsutfordringer. Derfor blir det organisert slike samfunnsoppdrag for å finne løsninger innenfor kreftforskning, havforurensing og jordforvaltning – for å nevne noe. Gjennom målrettet og koordinert innsats skal de beste forskningsmiljøene utvikle bærekraftige ideer sammen med næringslivet og offentlig sektor. 

Energinasjon med fornyet styrke 

Et slikt samfunnsoppdrag vil slå to fluer i ett smekk. For det første er vi nødt til å finne veien videre for å opprettholde velferd og sysselsetting. For det andre vil det være et vesentlig bidrag til at vi og verden skal få til nødvendige reduksjoner av klimagassutslipp. Sånn sett kan klimakrisen faktisk gi store muligheter for et land med vår næringslivsprofil. Vår tradisjon som energinasjon kan få fornyet styrke gjennom forskningsbasert innovasjon. 

Vi begynner ikke på bar bakke. Forskningsrådet er en sentral innovasjonsaktør for både forskningsmiljøer og bedrifter. Våre ordninger som sentre for fremragende energiforskning, Grønn plattform for omstillingsinnovasjon i næringslivet og andre tiltak, gjør at vi allerede går i riktig retning. Men en storsatsing på forskning og innovasjon vil sette fart i de store endringsprosessene vi skal gjennom.

Av Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd

Next article