Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Et partnerskap for grønn næringsutvikling
Sponset

Klimapartnere er et partnerskap bestående av mer enn 400 virksomheter som fokuserer på grønn omstilling og utvikling i næringslivet. Aktører fra offentlig sektor, akademia og ideelle organisasjoner er også med. Fellesnevneren er at de ønsker å gjøre en forskjell i klimaarbeidet og samarbeide om å gå foran som eksempler for andre aktører.

Partnerskapet, som du finner i hele Norge, gir drahjelp for å komme i gang med klimaarbeidet og samtidig nyttige verktøy til de som tar neste steg, hvor klimaregnskapet står sentralt. Visjonen til Klimapartnere er å kutte utslipp i tråd med 1,5 graders-målet. Denne målsetningen deles av alle Klimapartnere som jobber for klimagassreduksjon og grønn omstilling i praksis, og som er til stede i hele landet med regionale kontorer og møteplasser.

– Klimapartnere er et nettverk med lav inngangsterskel. Vi er en ikke-kommersiell aktør som bistår næringslivet med verktøy, kunnskap og gode møteplasser både regionalt og nasjonalt. Samtidig setter Klimapartnere krav til partnerne gjennom partneravtalen, forteller Anne Marie Lofthus, som er regionleder for Klimapartnere Rogaland.

Anne Marie Lofthus

Regionleder for Klimapartnere Rogaland

Partneravtalen er sentral

Sentralt i samarbeidet står partneravtalen som innebærer at alle partnere må føre klimaregnskap og jobbe systematisk med miljøstyring. Samarbeidet må være forankret i toppledelsen, som hvert år blir invitert til regionale toppledermøter hvor man treffer andre Klimapartnere fra mange ulike bransjer.

– Alle våre partnere utfordres til å bli fossilfrie og kutte sine direkte utslipp innen 2030. Dette er en oppfordring svært mange allerede har tatt på strak arm, og om lag én av fem partnere har rapportert inn denne målsetningen, sier prosjektleder for Klimapartnere nasjonalt, Simen Windheim.

Simen Windheim

Prosjektleder for Klimapartnere nasjonalt

– Vi utfordrer også alle partnerne våre til å etablere spydspissprosjekter. I tillegg til å redusere fotavtrykk, er det like viktig å jobbe med sine håndavtrykk, det vil si å etablere nye grønne løsninger for fremtiden, fortsetter Windheim.

Løsningene er godt beskrevet i Løsningsbanken som nå består av mer enn 200 grønne løsninger fra næringsliv og akademia fra hele Norge. Under årets nasjonale Klimapartnerkonferanse ble det vist frem hvordan flere av partnerne jobbet med grønne omstillingsprosjekter innen energi, sirkulær økonomi og klimaregnskap.

– Løsningene spenner vidt. Noen har laget prosjekter der de bruker kaffegrut til å dyrke østerssopp, andre har designet gjenbrukbar emballasje som erstatter engangsplast, forteller regionleder Innlandet, Amund Hagen Kristiansen.

Amund Hagen Kristiansen

Regionleder Innlandet

LØSNINGER

I Den Grønne Løsningsbanken har Klimapartnere samlet eksempler på grønne løsninger og innovasjon fra våre partnere i hele Norge.

Klimaregnskapet er ryggraden i Klimapartnere

Klimapartnere har utviklet en egen portal for klimaregnskap for sine partnere, basert på verktøyet Klimakost fra Asplan Viak. I begynnelsen av hvert år får alle partnerne en god innføring og opplæring i hvordan man fører klimaregnskap i tillegg til å rapportere på mål, jobbe med verdikjeder, og utvikle og rapportere egne spydspissprosjekter.

– Å ha gode data på hvor utslippene kommer fra er helt essensielt for å vite hvilke tiltak man skal fokusere ressursene på. Gjennom digitale webinarer, én-til-én møter og fysiske seminarer, tilbyr vi bistand og kunnskapsdeling for de som fører klimaregnskap. Vi opplever at det er stor interesse og engasjement rundt disse møteplassene, forteller Hagen Kristiansen ivrig.

Rask vekst

Klimapartnere hadde sitt utspring i Agder i 2009. Da gikk 15 partnere sammen for å jobbe med grønn næringsutvikling og omstilling i praksis. Organisasjonen har vokst raskt, og teller altså i dag mer enn 400 partnere over hele landet og på tvers av alle sektorer. Klimapartnere er forankret i de respektive fylkeskommunene og finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg har prosjektstøtte gjennom tilskuddsordningen klimasats vært viktig for arbeidet med utrulling av Klimapartnere til alle fylkene.

Av Tom Backe

Next article