Skip to main content
Home » Digitalisering » Tverrfaglige nettverk muliggjør digital transformasjon
Sponset

Rameen Khan (24) er styremedlem i faggruppen Skytjenester i Dataforeningen, og Cloud & Security consultant i Crayon. Den unge dataingeniøren staket tidlig ut kursen mot en utdannelse og jobb der hun ville bidra i samfunnet og være med på å forme den digitale utviklingen. Etter endt utdanning var spørsmålet bare – hvordan?

– Som ung teknolog følte jeg meg litt utenfor i den digitale verden, og trengte et nettverk for å finne min retning og applikere kunnskapen jeg hadde opparbeidet meg til den virkelige verden ute i arbeidslivet. Digitaliseringen går i turbofart og det er vanskelig å holde følge selv for teknologer. I Dataforeningen oppdaget jeg at mange erfarer det samme, men med nettverket av IT-profesjonelle som deler og lærer av hverandre på tvers av bransjer, står vi ikke alene, sier Khan.

En gullbillett til videre karriere

Medlemskap i Dataforeningen (DND) er en gullbillett til å bli kjent med næringslivet, knytte nettverk og orientere deg innen ulike fagområder.

Den digitale reisen forutsetter åpenhet

– Teknologi angår oss alle, og utenforskap må møtes med åpenhet, kommunikasjon og inkludering. Ved å dele kunnskap skaper vi forståelse for hva den digitale reisen innebærer, sier Khan, og bruker sikkerhet som et eksempel.

– Vi må inkludere alle i den reisen, og mantraet er at alle har et ansvar, men hvor mange virksomheter er ærlige om hvor mange digitale angrep de utsettes for? Hvis vi ikke leverer realiteten, hvordan kan brukerne forstå sikkerhetssituasjonen?

– Å ha et faglig nettverk som Dataforeningen i ryggen er viktig for meg som teknolog. Viktigere er det at vi løfter erfaringsdelingen og samtalen ut av nettverkene, slik vi gjør i Dataforeningen gjennom kurs og konferanser. Teknologer, men også samfunnet, har behov for at samtalen om vår teknologiske fremtid føres åpent og at flere deltar, sier Khan.

Dataforeningen (DND) ønsker å satse på studenter, og være en brobygger mellom akademia og næringsliv.

Les mer her.

Digitalisering krever ledelsesfokus

Per Atle Eliassen er regionstyreleder for Dataforeningen Midt-Nord, og virksomhetsarkitekt i Sopra Steria. Han mener at alle innbyggere på en eller annen måte berøres av digital transformasjon.

– Mange tror at digitalisering er noe bare IT-folk driver med, men digital transformasjon handler minst like mye om endring av arbeidsprosesser og måten folk jobber på, som teknologi. En må ha like stort fokus på endring av virksomhetskulturen som det rent teknologiske, og det må gis rom for utvikling og innovasjon. Endring av etablert praksis krever høy grad av ledelsesfokus. Dessverre ser vi ikke mange nok virksomheter der topplederne har satt dette på sin agenda for ledelses- og organisasjonsutvikling, sier Eliassen.

Per Atle Eliassen

Regionstyreleder for Dataforeningen Midt-Nord

Behov for læring og utvikling

Så langt har Norge ligget i tet med tanke på digital kompetanse og bruk av digitale tjenester både i privat og offentlig sektor. Nå utfordres vi av krav om fart og utviklingstakt som gjør at kompleksiteten og uforutsigbarheten øker ytterligere.

– Mange opplever at forventninger om fartsøkning innen forbedring, innovasjon og verdiskaping hemmes av manglende fokus på læring og utvikling. Dette forutsetter økt samhandling mellom flere fagfelt, folk må skjønne mer av hverandres fagområder, sier Eliassen.

– Selv for IT-profesjonelle oppleves det til tider vanskelig å henge med på all ny teknologi, arkitektur, metodikk, samt grep for å koble forretningsmodeller og teknologi tettere sammen. Det må gis tid til kompetanseutvikling, gjerne gjennom faglige nettverk internt i virksomheten eller gjennom foreninger som Dataforeningen. Hvis ikke kan vi ende opp med IKT-medarbeidere som også kjenner på et slags utenforskap – man har masse kunnskap, men mye av det gjelder ikke lenger. Folk må få mulighet til å utvikle seg faglig i takt med utviklingen.

Signalet fra statsråden for forskning og høyere utdanning er at man ønsker flere nordmenn med doktorgrader i teknologifagene.

– Da er det ikke lett å skjønne at man samtidig vedtok å kutte 1 500 IKT-studieplasser i statsbudsjettet til neste år, avslutter Eliassen.

Av Cathrine Naglestad

Next article