Skip to main content
Home » Digitalisering » IST Home – Skole/Barnehage: Foresattappen for enkel og trygg kommunikasjon
Sponset

Med appen IST Home – Skole/Barnehage setter vi nettopp de foresatte i fokus. Vi samler informasjon knyttet til barnehage, SFO, skole på og samme sted, og gir de foresatte trygghet og oversikt med kun få tastetrykk, sier Silje Hæhre Lien, Solution Manager i IST.

I mer enn 30 år har IST levert systemer og tjenester til oppvekstsektoren – for å forenkle og effektivisere hverdagen for alle som er involvert i skole, SFO og barnehage. Foresattes behov av å ta del i digital informasjon øker, samtidig som lærere og administratorer trenger trygge og sikre kanaler for kommunikasjon.

Ikke glemt lenger

– Foresatte representerer en stor brukergruppe, som dessverre ofte blir litt glemt i store anskaffelser i kommune-Norge. Tradisjonelt sett har det alltid vært et spørsmål om hva vi tilbyr ansatte, lærere og administratorer – og foresatte er ofte litt nedprioritert. Men i dagens samfunn er kommunikasjon mellom skole, barnehage og SFO og foresatte svært viktig. Det har spesielt de siste årene gjennom pandemien vist oss – og med IST Home – Skole/Barnehage som bindeleddet mellom hjemmet og enhet sikrer vi en enkel og trygg kommunikasjon, sier Hæhre Lien.

Silje Hæhre Lien

Solution Manager i IST

Nordisk perspektiv

IST Group satser i det nordiske markedet og har investert mye i å forstå foresattes behov. Flere hundre tusen sluttbrukere har i dag tatt i bruk foreldreappen IST Home – Skole/Barnehage, og appen brukes av mange kommuner både i Norge og Sverige. Et eksempel er Gøteborg der foresatte i dag smidig kommuniserer med skole, SFO og barnehage.

Enkle og smarte verktøy for den moderne skole og barnehage

IST har verktøy som forenkler administrasjon, læring, timeplanlegging og kommunikasjon. Vår komplette digitale løsning heter IST Everyday og har som mål å frigi tid til det aller viktigste – nemlig best mulig læring for barna våre.

Digitalt modne foresatte

Dagens foresatte får stadig høyere teknologisk modenhet, og de har forventninger og krav til digitale løsninger. Dette har vi tatt hensyn til i utviklingen av foresattappen.

– Appen er enkel, intuitiv og moderne. Den har et bredt spekter av smarte verktøy som effektiviserer og forbedrer dialogen, samhandlingen og kommunikasjonen mellom hjem og skole, SFO og barnehage, forteller hun.

Steinkjer kommune bruker i dag IST Home – Skole/Barnehage, og for mange foresatte har appen blitt en verdifull kommunikasjonskanal i en hektisk hverdag. Renate Nilsen er av de disse foresatte. Hun jobber som digitalisering-rådgiver i kommunen, i tillegg til å være mor til tre barn på tre ulike skoler. Tidligere måtte hun bruke og forholde seg til flere ulike måter å kommuniserer med barnas lærere.

– Det er kjekt at jeg nå kan melde fraværet i en og samme app for alle tre ungene, selv om de i år går på forskjellige skoler. I tillegg er det fint å kunne se timeplanen til alle direkte i en og samme app. Da kan jeg se hvilket tidspunkt de starter, og hvilken dag gymskoa skal i sekken til minstemann.

Renate synes også det kjennes trygt med appens innsjekkingsvarsler. Da kan hun se når hennes yngste barn har ankommet SFO de dager han går på egenhånd. Dette gir henne ro i at han har kommet frem trygt og sikkert.

Kontinuerlig videreutvikling

Appen IST Home – Skole/Barnehage skal dekke behovene for daglig kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen, SFO og skole.

– Jevnlig bruk kommer helt sikkert til å avdekke nye behov. Det er derfor viktig for oss å ha dialog med brukere med erfaringer som vi skal lytte til. Appen blir kontinuerlig videreutviklet slik at den til enhver tid har funksjonaliteter som gir foresatte det de har behov for, sier Silje.

IST Home – Skole/Barnehage

  • Registrering av fravær til barnehage, SFO og skole.
  • Timeplan for skole.
  • Status på barn i barnehage/SFO (sjekket inn, hentet osv.).
  • Registrere oppholdsplan til barnehage.
  • Kommunikasjon med barnehage, SFO og skole (meldinger/chat og blogg).
  • Karakterer og fraværsstatistikk på skole.
  • Tilgang til samtykker og søknader.
  • Påmelding/booking av samtaletider.

Les mer på ist.com

Next article