Skip to main content
Home » Digitalisering » Begynn med menneskene
Sponset

Ønsker du at virksomheten din skal få fart på digitaliseringen, og ta i bruk prosessautomatisering og avansert dataanalyse? Begynn med medarbeiderne dine, er Holte Consulting sitt klare råd.

Rådet er resultatet av en undersøkelse hvor Holte Consulting stilte spørsmålet: Er norske virksomheter klare til å ta den digitale reisen, til å bruke prosessautomatisering og avansert dataanalyse? Det kan dreie seg om å predikere fremtiden ved å bruke maskinlæring på historiske data. 13 norske, etablerte virksomheter fra ulike bransjer i privat og offentlig sektor, ble spurt. Det ble gjort 17 intervjuer av ledere og ansatte med forskjellige roller.

Store likheter

– Ikke uventet viser undersøkelsen store likheter både i hva virksomhetene mener er de største barrierene, og hva de mener er suksesskriteriene for å bryte dem og lykkes med prosessautomatisering og avansert dataanalyse, forteller Ingrid Nyeng, seniorkonsulent i Holte Consulting.

Holte Consulting hjelper deg i gang med modenhetsvurdering, introduksjonskurs, identifisering av bruksområder og anbefalte tiltak.

Uavhengig av størrelsen på virksomhetene, var hindringene ofte knyttet til menneskelige faktorer og organisering.

– Altså ikke først og fremst til tekniske utfordringer med datakvalitet og tilgjengelig data, selv om de også var der, presiserer hun.

Kultur for å eksperimentere

Et av de viktigste suksesskriteriene handler om virksomhetens kultur, at det er aksept for å feile og lære gjennom eksperimenter og innovasjon. Nyeng minner om at ikke alle prosjekter ender med suksess, og at teknologien og algoritmene man velger ikke alltid treffer. Det kan ta tid før man får realisert de ønskede gevinstene, og det er heller ikke gitt at man får hentet ut ønsket verdi.

– Det er klokt å jobbe smidig og tenke langsiktig, og selvsagt ha en idé om hvordan ny innsikt skal gi konkurransefortrinn eller forretningsmessig verdi. For mange er det ikke et mål å kutte årsverk, men heller bruke mindre tid på rutineoppgaver og mer tid på verdiskapende prosesser, sier Nyeng.

Holte Consulting hjelper deg med å komme over de typiske barrierene og identifisere bruksområder for avanserte analyser.

– Vi hjelper kundene med å finne og utnytte mulighetene for digitalisering. Holte Consulting har ingen bindinger til teknologiske selskaper og er kjent for å gå inn i oppdragene med hodet og hjertet. Vi tar på oss «kundens drakt», avslutter Nyeng.

Ingrid Nyeng

Seniorkonsulent i Holte Consulting

Mob: + 47 976 50 247
[email protected]

Tekst: Holte Consulting

Next article