Home » Digitalisering » ーDet har festet seg et inntrykk av at du må ha masse kunnskap for å ta i bruk KI-løsninger
Digitalisering

ーDet har festet seg et inntrykk av at du må ha masse kunnskap for å ta i bruk KI-løsninger

Eirik Andreassen i DigitalNorway forteller ivrig om hvordan kunstig intelligens (KI) er blitt en stadig større del av hverdagen vår. Foto: Johnny Vaet Nordskog / Newslab

Hvordan kan et lite snekkerfirma nyttegjøre seg av kunstig intelligens? Eirik Andreassen i DigitalNorway vil at flere skal få øynene opp for mulighetene som ligger i den nye teknologien – og at norske bedrifter blir flinkere til å snakke med hverandre.

– Du vet den testen hvor du må klikke på bilder av sykler, brannhydranter eller liknende, for å bevise at du ikke er en robot? Du beviser ingenting, det du gjør er å trene opp selskapets algoritme for bildegjenkjenning.

Eirik Andreassen i DigitalNorway forteller ivrig om hvordan kunstig intelligens (KI) er blitt en stadig større del av hverdagen vår. Fra små ting, som når mobilen din lærer å låse seg opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt ー til store ting, som hvordan kunstig intelligens brukes for å effektivisere produksjonsmetoder i industrisektoren.

En ressurs for alle

Teknologien griper nå inn i nær sagt alle bransjer, påpeker Andreassen: KI-løsninger kan hjelpe radiologen med å finne farlige føflekker, tømreren med å effektivisere sagbruket og kjøpmannen med innkjøp og administrasjon: 

– KI-løsninger er ikke bare nyttige for store selskaper eller oppstartsselskaper i teknologibransjen, men kan være en ressurs for alle, sier han.

Som ansvarlig for Omstillingsmotor og regionale partnere i DigitalNorway, er det spesielt én ting som opptar Eirik Andreassen: At alle bedrifter, også i SMB-segmentet, ser potensialet for å ta i bruk KI-løsninger – og at de som utvikler dem legger til rette for at flere faktisk kan ta dem i bruk – selv de uten dyptpløyende teknisk kompetanse.

For som Andreassen påpeker: Man behøver jo ikke forstå hvordan KI fungerer for å dra nytte av dem, akkurat slik du ikke behøver å forstå nettverksteknologien som gjør det mulig for deg å sende mange e-poster hver dag.

– Det ligger fortsatt så mye uforløst potensial i denne teknologien som kan være kjempenyttig, for eksempel i byggebransjen. Men hvordan skal det lille snekkerfirmaet vite om dette potensialet, og hvordan skal de gå frem for å implementere den? Som teknologi- og kunnskapsnasjon er vi i en unik posisjon til å utnytte disse mulighetene, og da må vi bli flinkere til å samarbeide og snakke sammen på tvers av bransjer.

European Digital Innovation Hub

– For å komme dit, trenger norsk næringsliv – og samfunnet forøvrig – et kompetanseløft på ledelsesnivå, sier Andreassen.

Her bidrar DigitalNorway blant annet med et aktivt engasjement i ulike kompetanseinitiativ og forskningsaktiviteter. I samarbeid med sterke klynger, forskningspartnere og akademia, etablerer bl.a. nå DigitalNorway en European Digital Innovation Hub, og med hele virkemiddelapparatet, sterke eiere og gode hjelpere i ryggen, gjør vi kompetansen relevant og tilgjengelig for næringsliv og offentlige virksomheter.

– De store selskapene må gå foran og vise mulighetene. For de mindre bedriftene starter det med ledere som er nysgjerrige på utviklingen, og ser verdien av å delta, sier han.

Av: Newslab

Neste artikkel