Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Vil bli landets fremste på bærekraftig næringsutvikling
Sponset

Asker kommunes mål er å bli ledende innen sirkulær økonomi og næringsutvikling, og næringslivet er med! Ikke minst Stine Berg Bjølgerud og Mathias Duma, som driver butikken Miljøsofa.

Sist høst vedtok kommunestyret en offensiv temaplan for næring, med visjon om at kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling.

– Vi kommer til å satse stort på eksisterende næringer, gründerselskaper og innovasjonsmiljøer, for vi må utvikle for å skape balanse, og for å bli en god kommune å leve og arbeide i. Det forutsetter næringsvirksomhet, og da må det bli attraktivt for arbeidsgiverne å rekruttere. Vi var også tidlig ute med en internasjonal skole, pluss at vi satser på å få ungdom til å velge yrkesrettet utdanning, sier ordfører Lene Conradi.

Lene Conradi

Ordfører Asker kommune

Milliontilskudd

Hun forteller at administrasjon og formannskap sammen velger ti prioriterte tiltak hvert år. For 2023 fremhever hun sirkulærøkonomi, tilrettelegging for gründerskap, handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringer, samarbeid med sosiale entreprenører, samt tilskuddsordning for organisert nærings- og stedsutvikling.

– Næringsutviklingsfondet skal bidra til innovasjon og omstilling, med fokus på små virksomheter. Hovedmålet er å skape arbeidsplasser i hele kommunen. Bedrifter registrert i Asker, med de beste prosjektene, kan få inntil én million i bidrag, og vi åpner for søknader i andre kvartal, fortsetter hun.

Kommunen har god erfaring med lignende ordninger under pandemien, som ble svært godt mottatt i næringslivet.

Sirkulærkonferanse

– Det vi har merket, er at det ikke nødvendigvis er vi, men næringslivet, som har vært pådrivere. Da vi ble én storkommune, noterte vi at næringslivet alt var godt i gang med bærekraftsmålene, så her går næringslivet foran i den grønne omstillingen, forteller hun, og 24.-25. mai er kommunen vertskap for Den Store Sirkulærkonferansen.

– Det er en nasjonal konferanse, som arrangeres for tredje gang, i samarbeid med Circular Norway, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi og mange lokale kompetansemiljøer. Vi har et omfattende program og spennende foredragsholdere, som setter søkelys på dagsaktuelle temaer, som klima og naturkrisen, mineralgjenvinning, forbrukerperspektivet, innovasjon og teknologi, finansiering, samt at vi deler ut attraktive priser. Vi tror kommunens satsing, sammen med et mangfold av unge og etablerte bedrifter innen sirkulær økonomi, er hovedgrunnen til at vi fikk konferansen i år.

Ombruks-senter

Kommunen støtter blant annet det nyåpnede RE Gründerhus i Asker sentrum, med plass til 60 gründere under veiledning, med hovedvekt på unge bedrifter innen sirkulær økonomi.

– Så må jeg nesten løfte frem ombruks-senteret Omigjen, ikke minst et av de siste tilskuddene, Miljøsofa, drevet av det unge paret Stine Berg Bjølgerud og Mathias Duma.

RE Gründerhus

RE Gründerhus er stedet for nyetablering og innovasjon i regionen

Omigjen

Norges største kjøpesenter for brukt

Miljøsofa

Miljøsofa er en gjenbruksbutikk som selger møbler i god stand som varer.

Tett samspill

Næringssjef Asbjørn Flo forteller hvordan kommunen skal bli ledende på disse feltene.

Asbjørn Flo

Næringssjef Asker kommune

– Dette er et langsiktig arbeid, som handler om å velge retning og konkrete handlingsplaner, der alle jobber sammen. Utgangspunktet for sirkulær økonomi er godt, men det er viktig å snakke om målene. Viktigst er handling gjennom synlige tiltak, aktiviteter og samskaping, mener han.

– Vi har mange partneravtaler og tett dialog med lokale kompetansemiljøer og organisasjoner, som gir god forståelse for næringslivets behov, og hvordan vi kan spille på lag.

– Vi er eneste norske kommune i EU-piloten Circular Cities and regions Initiative, har mange FutureBuilt-prosjekter, og en årlig Ombruksfestival. Kommunens anskaffelser stiller også krav til bærekraft, noe som bidrar til utvikling av bærekraftig næringsliv, gunstig miljøpåvirkning og gode sosiale samfunnsforhold, avslutter Flo.

Les også: Asker er vertskap for Den store sirkulærkonferansen 2023

Av Jarle Petterson

Next article