Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Nå handler det om grønn jobbskaping
Vekst i Rogaland

Nå handler det om grønn jobbskaping

Tone Grindland, Regiondirektør, NHO Rogaland. Foto: Elisabeth Tønnessen

Absolutt alt vi gjør i NHO, handler i bunn og grunn om å legge best mulig til rette for å skape 250 000 nye, private arbeidsplasser innen 2030. Rogaland sitter med nøklene.

Rett før valget fikk jeg besøk av en journalist Anne Francoise fra franske Le Monde. I hverdagens slalåm mellom budsjettarbeid, Teams-møter, kjøring og henting av barn på håndball og kulturskolen, kan det være vanskelig å heve blikket. Men interessen fra stormagasinet fra Paris er en påminnelse for meg om at det som skjer i nettopp vår region, er en del av det store bildet – i historien og i verden.

Oljeeventyret

For det er så lett å se bakover når vi befinner oss i Rogaland. Det er 50 år siden starten på det eventyrlige Ekofisk-feltet og oljeeventyret – som fullstendig endret det Norge vi kjente fra før.

Det er ulike grunner til at vi ble best i verden til å gripe olje-mulighetene – til det beste for alle. Tillit, lav sosial ulikhet og en aktiv næringspolitikk er viktige ingredienser, som vi nå må bruke igjen.

Ved et nytt veiskille

Men det er slett ikke vanskelig å se framover fra Rogaland heller. På samme måte som for 50 år siden, står vi ved et nytt veikryss. En ny energipolitikk skal utformes og nye kapitler av industristri-historien skal skrives. Akkurat nå er Energimeldingen under arbeid. Det legges avgjørende føringer for hvordan vi skal gå fra olje til fornybart – og fra grått til grønt.

Jeg tenker iblant på munnhellet om at avisene er historiens kladdebok. Det siste året har vært så dominert av korona, at vi har glemt å glede oss over alle de store og små grønne satsingene som pågår. For nyskapende, visjonære og grønne selskap har poppet opp nærmest i det skjulte. Og det er definitivt langt mer enn bare energi-bedrifter. 

Det er noen utfordringer framover, men først og fremst har vi enorme muligheter. Rogaland er selve kompetanse-motoren i Norge. Både i de gamle og de nye næringene. For de henger sammen.

Jeg tror Rogaland vil få en helt sentral rolle også i historien om det nye Norge.

Tekst: NHO Rogaland

Next article