Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Milliardmuligheter i energiomstillingen
Sponset

Det ligger enorme forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Årets OTD Energy vil fungere som en gigantisk møteplass for offshore- leverandører og operatører, fornybar industri, miljøbevegelse, studenter og finans.

 – Kartlegging viser at bedriftene har et stort kunnskapsbehov for å kunne ta del i det grønne skiftet. OTD Energy skal være en arena for kunnskapsdeling. Og det haster for norsk industri. Det står om hundrevis av milliarder kroner, sier Torbjørn Olufsen, direktør i OTD Energy.

Tidenes største fornybarsamling

I år har OTD Energy for første gang en egen hall dedikert til bærekraft. Dette skjer i samarbeid med Norwegian Offshore Wind Cluster, interesseorganisasjonen for over 300 selskaper innen havvind. Hallen vil være tidenes største fornybarsamling på norsk jord. Det ventes over 20 000 besøkende de tre dagene konferansen varer, mer enn 500 utstillere deltar og over 1 000 attraktive energistudenter vil komme innom. 

– De forskjellige aktørene må skolere seg. De må forstå verdikjeden, og forstå mulighetene, innen blant annet offshore vind, sier Frank Emil Moen, utviklingsdirektør i Norwegian Offshore Wind Cluster. 

Han peker på at Norge har en solid petromaritim kompetanse å bygge videre på.

– Norske bedrifter kan stå for opptil 80 prosent av totalleveransen til en havvindpark når vi inkluderer alle faser i livsløpet, inkludert drift- og vedlikehold. Men det forutsetter at vi gir ungdommen vår den kompetansen de trenger, og det forutsetter at vi evner å etterutdanne de som jobber innen olje og gass i dag, sier Moen.

I 2020 ble det installert i overkant av 6 GW havvind i verden. I 2030 forventer IEA at det skal installeres 80 GW havvind hvert år frem til 2050. Den globale veksten i vindkraft på land vil være enda større.

– Klarer norske bedrifter å ta posisjon i verdikjeden er dette like stort som olje og gass, understreker Moen. 

Les mer om OTD Energy her!

Miljøvern og industri hånd i hånd

Frank Emil Moen er utdannet marinbiolog og har en fortid som miljøaktivist. Han er fremdeles dypt engasjert i miljøvern, og er ikke like imponert over deler av debatten i media.

– Når det gjelder vindturbiner på land, har både FN og Stanford University vist, gjennom store komparative analyser, at vindkraft har lavere økologisk fotavtrykk og lavere klimagassavtrykk enn andre energikilder, inklusiv vannkraft. For marint liv er det knapt noe som er mer ødeleggende enn bunntråling. En havvindpark vil i praksis virke som en vernet sone som øker biodiversiteten, og styrker rekruttering. Vi trenger en mer kunnskapsbasert debatt rundt fornybarpolitikken. Det haster med konsensus skal vi nå 1,5 gradersmålet!

Miljøorganisasjonen Zero vil delta på messen. 

– Det er snakk om å bygge broer. Industrien kan gjøre mye alene, men vi blir mye sterkere når vi jobber sammen, sier Olufsen, og avslutter:

– Til syvende og sist handler det om å tro på teknologi. Det handler om å tro på vilje til endring.

OTD ENERGY

OTD Energy ble etablert i 1999, og er i dag den ledende møteplassen for norske selskaper i olje, energi og offshorebransjen. 

I år arrangeres konferansen fra (19) 20-21 oktober.

Temaene for OTD Energy 21 er energi, teknologi og bærekraft. 

Les mer her!

Av Jeanette Høie

Next article