Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Endelig snakker bygg- og anleggsbransjen om mangfold
Sponset

Det snakkes ikke lenger om kvinnenettverk og kvinnekampanjer i bygg- og anleggsbransjen. Stadig flere ser at med behov for innovasjon, digitalisering og teknologi, er kompetansevekst gjennom mangfold det rette fokuset.

Kjønnsbalansen i bygg og anleggsbransjen er i dag svært lav. I følge FAFO er det åtte prosent kvinner i byggenæringen. De fleste jobber i administrasjon og det er færrest kvinner i de tradisjonelle håndverkerfagene. Det er den samme bransjeutfordringen som tidligere, men fokuset, verktøyene og løsningene er nye.

– Vi har beveget oss fra å segregere på kjønn til å snakke om verdien av mangfold, en terminologi som innen vår bransje er relativt fersk. Å øke kvinneandelen er viktig, men først og fremst en viktig del av et større bilde, sier Metha Leonhardsen, organisasjonssjef i Mesta.

Hun er også styreleder i bransjenettverket Diversitas, som jobber for å øke bevisstheten rundt fordelene ved mangfold – på vegne av hele bygg- og anleggsbransjen. Målet er at økt kunnskap om mangfold skal føre til en holdnings- og adferdsendring i bransjen.

– Det vi vet virker er å øke kunnskapen om mangfold og verdien det tilfører et selskap.

For mens mangfold i tradisjonell forstand først og fremst handler om kjønn, etnisitet, alder og seksuell legning, ligger det også et rent forretningsmessig potensiale i å ha en flerfasettert arbeidsstyrke: selskapene med stort mangfold tjener mer penger.

­­­– Vi mener at vi må bevege oss et steg videre der vi også våger å snakke om hvilke perspektiver vi bringer inn i vår bransje og at det er nettopp perspektivene som vil føre til økt verdiskapning, sier Leonhardsen.

Sammen om et bransjeløft

Diversitas ble opprettet høsten 2019 av stifterselskapene Mesta, AF Gruppen, Veidekke, JM Norge, Betonmast, Backe og Baneservice. Ildsjeler i disse selskapene jobber målrettet for å øke bransjens attraktivitet, og målet er å sikre kompetansevekst i årene som kommer. Til nå har nettverket arrangert toppledersamling i bransjen, samt flere webinarer med profilerte foredragsholdere.

– Det er helt avgjørende at mangfoldssatsingen er forankret på ledernivå. I tillegg har vi hatt flere dialogmøter og foredrag, samtidig som vi har engasjert oss for å påvirke yrkesfagene. Under yrkesmessen i november, henvender vi oss til utdanningsinstitusjoner, karriererådgivere, lærere og opplæringskontorer for å øke bevisstheten rundt mulighetene og mangfoldet i bygg- og anleggsbransjen, forklarer Leonhardsen.

Søker flere samarbeidspartnere

Diversitas jobber aktivt for å få flere partnere som vil støtte arbeidet med å øke mangfoldet og kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen.

– Diversitas har plass til alle, og vår partnermodell er tilpasset både små og store aktører. I tillegg til selskapene som var med å stifte nettverket er vi stolte over å ha fått med oss NCC som vår første partner, og vi er i dialog med flere andre, sier styrelederen.

­– Alle er enig i at dette er et viktig satsningsområde i bransjen og vi vil gjerne utfordre flere til å engasjere seg i arbeidet, avslutter Leonhardsen med et smil.

Arbeidet for mangfold i bygg- og anleggsbransjen er viktig og berører oss alle. Les mer og følg oss på diversitas.no, Instagram og Facebook. Sammen kan vi få til enda mer.

Av Diversitas

Next article