Tolker bryter ned språkbarrieren og bidrar til tettere bånd

En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre. Daglig leder i Østlandske Tolketjenester, Nazli Naseri som har flere års erfaring som tolk, og påpeker viktigheten av tolkens funksjon. – For at ting skal fungere godt så må alle kunne kommunisere på en forståelig måte. Når mennesker kan kommunisere godt sammen, knyttes … Fortsett å lese Tolker bryter ned språkbarrieren og bidrar til tettere bånd