Home » Vekst i Vestland » Potensial for 22 000 nye grønne jobber i Vestland
Vekst i Vestland

Potensial for 22 000 nye grønne jobber i Vestland

Foto: Unsplash

Grønn region Vestland: Utslippene i verden skal ned. Vestland fylke har en ambisjon om at vi skal være et nullutslippsfylke innen 2030, og vi skal øke fastlandseksporten med 50 prosent. Det er mulig å få dette til samtidig som vi skaper 22 000 nye arbeidsplasser. Vestland vil ta ledertrøyen i det grønne skiftet. For å realisere dette er investeringsbehovet 134 milliarder.

Grønn region Vestland viser de fantastiske grønne forretningsmulighetene vi har, og hva som må til for å realisere dem. Dette setter retning for Vestland. Gjennom Team Vestland skal vi sammen lykkes med disse ambisjonene.

Grøn region Vestland er et samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge på vegne av et bredt regionalt partnerskap. I tett dialog med bedrifter, regionråd, næringsråd og kommuner har vi kartlagt mer enn 250 grønne innovasjonsprosjekt, sett på konkurransefortrinn, satsingsområder og muligheter.

Nina Broch Mathisen

Regionsdirektør Innovasjon Norge Vestland

16 hub-er for grønn eksport

EY har utarbeidet en rapport som viser at det er størst potensial for grønn omstilling gjennom å utnytte samspillet i industrielle hub-er. Dette har dannet grunnlaget for 16 grønne hub-er rundt om i Vestland fylke.

Framtidsrettet i Hjeltefjordbassenget

En av de 16 grønne hub-ene er Hjeltefjordbassenget i Øygarden. Her er det allerede flere framtidsrettete prosjekter som blir trukket fram som særs viktige for Vestlands utvikling og framtid. Eksempel på disse er karbonfangstanlegget og hydrogenproduksjonen i Energiparken, den første utslippsfrie havnen i Europa på Ågotnes, og nullutslippshavn for passasjertrafikk i Kildn prosjektet.

Hardanger Hydrogen Hub

Dette er en annen spennende hub etter initiativ fra Hardanger Industri, TiZir og Odda Technology, og er en videreutvikling av Tizirs hyrogenplaner. HHH er et samarbeidsprosjekt mellom Statkraft, TiZir, TechnipFMC Kongsberg og Odda Technology. Næringshagen i Ullensvang er prosjektleder.

Målet er å kartlegge hvordan en kan produsere og lagre hydrogen i Ullensvang, og å nytte stoffet i prosessindustrien og transportnæringen – både til land- og sjøbasert transport.

Tid for å tenke helhetlig

Tiden da enkeltbedrifter innoverer alene er forbi. Tiden da enkeltbedrifter må innovere sammen med andre bedrifter, er her. Vi må tenke mer helhetlig i det vi gjør.

Næringsminister Vestre har en ambisjon om at vi skal øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. For Vestland betyr det en økning på fem til åtte milliarder kroner hvert år. Det blir tøft, men det er mulig. Satsingen som eksempelvis Boliden gjør i Odda, vil bidra til å øke eksporten med circa to milliarder kroner i året.

Grønn vekst og eksport 

Innovasjon Norge sørger for innovasjon, grønn vekst og eksport gjennom finansiering og rådgivning. Vi gir lån og tilskudd, samtidig som vi tilbyr innsikt om de markedene i verden som er mest interessante for norsk næringsliv. Sammen må vi klare ambisjonene om nullutslipp og økt eksport.

Innovasjon Norge Vestland

Innovasjon Norge Vestland hjelper deg som skal etablere eller drive virksomhet i Vestland, og kan tilby finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse internasjonalt.

Les mer på innovasjonnorge.no.

Av: Nina Broch Mathisen, Regionsdirektør Innovasjon Norge Vestland

Neste artikkel