Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Tromsø i sentrum for satellittobservasjon
Sponset

Visste du at rommiljøet i Tromsø står for 450 arbeidsplasser og 1,5 milliarder i omsetning? Nå jobber regjeringen for å legge et senter for jordobservasjon til hovedstaden i Nord-Norge. Senteret skal satse på bruk av romteknologi til å etablere og levere operasjonelle tjenester spesielt rettet mot nordområdene.

Norge er et romland, spesielt når det gjelder operasjoner av bakkestasjoner og bruken av data. Stadig flere nasjonale satellitter skal dekke operative behov for overvåking og kontroll av hav og land. I dag brukes satellitter til å overvåke isforhold, oppdage oljesøl, avdekke ulovlig fiske og ikke minst følge med på avskoging av verdens regnskoger.

Den nye regjeringen har vedtatt å satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy-Tromsø-Svalbard. Regjeringen jobber i den sammenhengen for å legge et nasjonalt senter for jordobservasjon til Tromsø, byen som rommer hovedkontoret til verdens ledende tilbyder av bakkestasjonstjenester, Kongsberg Satellite Services – KSAT. Selskapet har i samarbeid med Tromsø kommune nå etablert et selskap som skal organisere byens jordobservasjonsmiljø og jobbe strategisk for å etablere det nasjonale senteret.

– Målet er å skape fleire romrelaterte arbeidsplasser i Tromsø, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

KSAT og Tromsø kommune har etablert et felles selskap som skal organisere jordobservasjonsmiljøet i Tromsø – og jobbe strategisk mot det nye, nasjonale senteret for jordobservasjon i Tromsø. Foto: Linda Vaeng Sæbbe

Fokus på forskningsbasert innovasjon

I dag har Tromsø-miljøet en ledende posisjon i romrelatert virksomhet. Et nasjonalt jordobservasjonssenter i Tromsø skal bidra til å styrke miljøets posisjon gjennom å fokusere på bruk av romteknologi til å etablere og levere operasjonelle tjenester rettet mot nordområdene. Aktører som UiT Norges arktiske universitet, KSAT, NORCE, Norsk Polarinstitutt, met.no og KDA-Spacetec har til sammen 450 ansatte som jobber i feltet. Den samlede omsetningen er på 1,5 milliarder. Aktørene ønsker at et nasjonalt senter for jordobservasjon skal ha fokus på forskningsbasert innovasjon. Det vil bidra til å øke verdiskapingen og styrke Norges posisjon som leverandør av nye, innovative integrerte romteknologibaserte overvåkingstjenester for et globalt marked – og med fokus på nordområdene.

– Rommiljøet i Tromsø er det største og mest kompetente i Norge. Vi mener dette kan utvikles ytterligere videre, legger administrerende direktør Rolf Skatteboe i KSAT til.

Sentral i oljevernberedskapen

KSAT laster ned store mengder satellittdata via sitt verdensomspennende bakkenettverk. Nettverket består av mer enn 260 antenner lokalisert på 25 stasjoner. Lokaliseringen av stasjonene er optimalisert for å kunne sikre rask tilgang til globale jordobservasjonsdata. Eksempler på tjenester levert av KSAT inkluderer global nærsanntids oljesøls- og skipsdeteksjon, samt leveranse av data om is i nordområdene. Gjennom å levere disse tjenestene er KSAT en viktig del av norsk og europeisk oljevernberedskap, samt en sentral aktør i kampen mot ulovlig fiske. KSAT bruker i dag maskinlæring og kunstig intelligens, som vil være sentrale fokusområder for det nye senteret. Det skal også sette søkelys på kompetanse og metodesiden, som integrerte multimission-data og innspill til nye innovative instrumenter, samt bidra til å teste dem ut.

Les mer på ksat.no.

Tekst: Mali A. Arnstad, Senior Communication Manager

Next article