Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Plug and Play i Mo i Rana
Sponset

Det skjer store ting i Mo i Rana. Ambisjonene er skyhøye, planene er godt forankret og finansieringen er på plass. Mo i Rana er byen å etablere seg i 2022 og årene fremover.

Tre gigantutbygginger de kommende årene plasserer Mo i Rana ettertrykkelig på kartet:

  • Ny stor lufthavn – gir nye muligheter innen næringsliv, turisme, reiseliv og bolyst.
  • Ny dypvannskai – gir nye vekstimpulser til næringslivet og økt eksport.
  • FREYRs batterifabrikker.

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Les mer her!

Stedet å være

– Vil du ta del i det grønne skiftet, er Mo i Rana stedet å være, sier Ole M. Kolstad. Han er administrerende direktør for Rana Utvikling, kommunens næringsselskap.

Da batteriprodusenten FREYR skulle finne et sted å etablere seg, falt valget på Mo i Rana. Når FREYRs batterifabrikker står ferdig i 2025 vil de ha en kapasitet på 43 GWh. Det gjør selskapet til en av de største batteriprodusentene i Europa. Avgjørende for valget av Mo i Rana var den rikelige tilgangen på fornybar energi og industrikulturen.

FREYR vil ha behov for om lag 1500 ansatte fra inn- og utland. Etterspørselen etter ingeniører og fagarbeidere vil bli stor, mens effekten på byen vil bli enda større.

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen, sier Ole M. Kolstad.

– Mo i Rana har et velfungerende arbeidsmarked med varierte arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor.

Ole M. Kolstad

Administrerende direktør i Rana Utvikling

Et voldsomt løft i infrastruktur

Det første spadestikket til Polarsirkelen lufthavn er allerede satt. Flyplassen skal stå ferdig omtrent samtidig som batterifabrikken, i 2025. Det blir den første nye storflyplassen i Norge på flere tiår.

– En ny storflyplass vil gi avgjørende vekstimpulser til den grønne industrien, sjømatnæringen og ikke minst til videreutvikling av turisme og reiseliv i regionen, forteller Ole M. Kolstad.

En ny dypvannskai vil løfte næringslivet i Rana ytterligere, og ligger inne i Nasjonal Transportplan.

– Ny dypvannskai vil gi helt nye impulser både for eksport og import. Å ha muligheten til å ta imot større skip gir en mulighet til å nå ut til helt nye markeder, sier Kolstad.

Nord-Norges tredje største by

Mo i Rana er med sine 26 000 innbyggere Nord-Norges tredje største by. En helt ny samfunnsanalyse utarbeidet av Menon Economics antar byen vil vokse med 5 000 innbyggere på grunn av etableringen til FREYR.

Kommunen står klar:

– Vi har 1 425 ferdig regulerte boligtomter og vi ser flere nye spennende boligprosjekter i hele kommunen som nå er på god vei. Vi har attraktive næringsarealer. Vi har investert 1,3 milliarder i skoler de siste årene. Vi har et campus med to universiteter. Vi er Nord-Norges største havbruksregion og vi har en solid kommuneøkonomi med et aktivt investerings- og innovasjonsmiljø.

Den gode hverdagen

– For oss er det viktig at de som flytter hit føler seg velkommen, sier Ole M. Kolstad.

Derfor er det satt i gang flere prosjekter for å gjøre tilværelsen trivelig i Mo i Rana for de som kommer flyttende. Kolstad viser til MINT-prosjektet som skal skape en sosial arena for å samle tilflyttere og lokale gjennom konserter, skiturer og lignende. Velkomstpakker og innflyttertorg er også i planene.

Et tema Kolstad snakker stolt om er den korte reiseveien til og fra arbeid: – Er du lei av å stange i kø morgen og ettermiddag? I Mo i Rana kan du levere unger i barnehage, sette av partneren på jobb og selv komme deg på jobb på under 15 minutter!

– Å etablere seg i Mo i Rana er enkelt. Det er Plug & Play. Velkommen skal du være, smiler Kolstad.

Les mer på ru.no.

Av Jeanette Høie

Next article