Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Grønn industriby i verdensklasse
Sponset

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by og en av landets mest spennende industrikommuner.  I Rana er kommunen og industrien enige om at industriell vekst skal være basert på FN’s bærekraftmål, og ambisjonene er å være en grønn industriby i verdensklasse.

Statsminister Erna Solberg har garantert for en investeringsbeslutning om ny stor flyplass i kommunen i løpet av våren 2021. Dette vil legge forholdene bedre til rette for dagens innbyggere og næringsliv, men også for tilflyttere og besøkende.

Rana kommune har vekstambisjoner, sier ordfører Geir Waage.

– Men vi er på ingen måte opptatt av vekst alene. Visjonen vår er at vi skal være Norges grønne industrihovedstad og at framtida er fornybar, forklarer han.

geir-waage

Geir Waage

Ordfører, Rana kommune

Etter nedleggelsen av Norsk Jernverk i 1988 skjedde det en stor omstilling i Mo i Rana, og i dag finner vi en av Norges største industrielle klynger i Mo Industripark. Der er det etablert over 100 bedrifter med mer enn 2 500 ansatte.

Den grønne industrihovedstaden og attraktive jobber

Gründerbedriften FREYR er i ferd med å etablere en battericellefabrikk i Mo i Rana. Investeringen er anslått til nærmere 40 milliarder kroner, og virksomheten vil sysselsette rundt 2 000 mennesker når fabrikken er i drift. Selskapet skal levere battericeller for stasjonær lagring, til maritim virksomhet og til bilindustrien i Europa.

– Dette er et av de viktigste bidragene industrikommunen Rana kan gi for å nå målsetningen om et grønt skifte. Etableringen er viktig både for kommunen og for landsdelen. Hvis vi ser på ringvirkningene av en slik investering, vil batterifabrikkens virksomhet være med på å skape 6–7000 nye arbeidsplasser. Det vil bidra til stort behov for rekruttering både innen selve industrien, men også innen offentlig sektor, fortsetter Waage.

Ny flyplass

Kommunen, industrien og næringslivet samarbeider aktivt for å få bygd en stor ny flyplass for Rana og resten av Helgeland.

– Det er 70 mil mellom flyplassene Værnes og Bodø. På denne strekningen finnes det ikke en eneste flyplass som er stor nok til å ta ned arbeidshesten i norsk luftfart, nemlig Boeing 737. Kombinasjonen av å bygge flyplass og ny batterifabrikk vil være et viktig løft for hele Helgeland, understreker ordføreren.

Regjeringen har sagt at flyplassen skal bygges og til våren skal flyplassaken behandles i revidert nasjonalbudsjett. Rana kommune bidrar med hele 450 millioner kroner for å få flyplassen realisert.

– Veksten er større i Nord-Norge enn i andre deler av landet. Med industrien i Mo i Rana, i Mosjøen, og aktiviteten i oppdrettsnæringen langs kysten, er Helgeland den industrielle motoren i landsdelen. En ny flyplass vil bety at Helgeland kommer nærmere verden og at verden kommer nærmere Helgeland.

En attraktiv kommune å etablere seg i

Det er mange faktorer som gjør Rana kommune til et interessant sted for etablering av ny industri. Tilgangen på vann og kraft er god og når den nye dypvannskaia står ferdig bidrar den til å styrke Mo i Rana som et transport- og logistikksenter. Mo i Rana er dessuten en universitetsby hvor både Nord Universitet og UiT Norges Arktiske Universitet er etablert på Campus Helgeland med over 1000 studenter. Nye studentboliger midt i sentrum ble tatt i bruk nå i høst.

– Etableringen av batterifabrikken vil gi et stort behov for arbeidskraft og hele industriparken byr på et utrolig spennende miljø for dem som er opptatt av det grønne skiftet og av sirkulær økonomi. I tillegg er kommunen nesten som et Norge i miniatyr og byr på både isbreer, fjord og fjell. Derfor er dette et eldorado for den som liker jakt, fiske og friluftsliv. Kulturlivet er også aktivt med mange lag og foreninger. Vi er en kommune som preges av god økonomi og langsiktig styring. Vi har gode tilbud til befolkningen og undersøkelser viser også at innbyggerne våre er godt fornøyde med kommunens tjenester, konkluderer ordfører Geir Waage.

Av Tom Backe

Next article