Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Vannrenseteknologien som møter fremtidens miljøutfordringer
Sponset

Klimaforandringene gjør at det stilles andre krav til hvordan drikkevann skal renses i dag enn for noen år siden. Derfor arbeider Unik Filtersystem kontinuerlig med å utvikle ny teknologi for å tilpasse seg utviklingen.

Klimaendringene er i ferd med å endre naturen rundt oss. Også drikkevannet. Vannet blir surere på grunn av sur nedbør, mens økt innhold av humus kan føre til misfarging og at vannet blir brunt.

– Mikroplast, bakterier, virus og parasitter er andre forurensningskilder som det også gjelder å få bukt med, forteller daglig leder i Unik Filtersystem AS, Arne Johnny Boge.

arne-johnny-boge

Arne Johnny Boge

Daglig leder, Unik Filtersystem AS

– De som kunne klare seg med et enkelt filter og et UV-anlegg tidligere, trenger kanskje også et system for å fjerne farge og justere surhetsgraden i dag. Kravene til vannkvalitet og rensing blir stadig strengere. Det er derfor behov for å oppgradere eksisterende og nye anlegg for å imøtekomme nye krav og miljøutfordringer.

Renseteknologi på naturens egne premisser

Unik Filtersystem har opparbeidet verdifull kompetanse som stadig videreutvikles i tråd med kundenes behov og nye miljøutfordringer. Som eksempel har selskapet blant annet utviklet et krystallrenseanlegg. Krystallrenseanlegget er et kompakt filteranlegg for fargefjerning i typisk norsk overflatevann.

– Dette renseanlegget tar bort farge, øker pH-verdien, og fjerner bakterier i en og samme prosess. Systemet krever lite tilsetningsmidler for å oppnå god vannkvalitet, det er dessuten automatisert og krever minimalt vedlikehold, forklarer Boge.

Unik Filtersystem har også agentur for LIT, en av topp tre ledende utviklere og produsenter av UV-systemer. LIT sikrer optimalt valg av teknologi og kvalitet, med innovative løsninger for kjemisk fri vanndesinfeksjon.

Fokus på lengre levetid og lavere klima avtrykk

Unik Filtersystem har leveranser til kommunale vannverk og kunder innen aquakultur, industri, forsvar og på privatmarkedet. Felles for alle vannbehandlingsløsningene de tilbyr er at materialene og tilsetningsstoffene i produksjonen er resirkulerbare. Derfor gir produktene minst mulig miljømessige påvirkninger, men uten at det påvirker dagens og fremtidens krav til rent vann. 

– Vi anbefaler teknologi og produkter som har lavt energiforbruk, lang levetid, og som krever minst mulig vedlikehold. Slike produkter har gjerne noe høyere investeringskostnad, men til gjengjeld pleier de også å ha lengre levetid og lavere klimaavtrykk, sier Boge.

Leverandør til Sædalen Vannverk

I Vaksdal kommune ligger Sædalen vannverk. Dette kommunale vannverket har tatt i bruk vannrenseteknologi fra Unik Filtersystem. På vannverket pumpes råvannet fra løsmassebrønner til vannbehandlingsanlegget. Her filtreres råvannet gjennom filtersystemer som består av knust marmor. Filtermasse av marmor, kombinert med riktig filterhastighet, gjør at pH-verdien kan økes til ønsket kvalitet. Etter filtrering pumpes vannet gjennom et UV-anlegg hvor vannet renses av ultrafiolett lys med en bestemt frekvens. Deretter går vannet videre til et høydebasseng som fungerer som buffer for varierende vannforbruk på nettet. Sædalen Vannverk er automatisert og enkelt i drift. Det er kun nødvendig å etterfylle marmor, og det gjøres bare én gang årlig.

– For denne type prosess er det ikke tilført kjemikalier eller andre væsker for å oppnå godt drikkevann. Bare knust marmor, og effektiv UV-behandling understreker Boge.

Norsk, lettbent teknologibedrift

Unik Filtersystem er en kjent leverandør som høster stor anerkjennelse i bransjen:

– Dessuten er vi en norsk, lettbent teknologibedrift. Vi er vant til å sette oss inn i kundenes behov og skreddersy løsningene slik at de svarer til kundenes forventninger og krav. Alt utstyret vi har i eget sortiment er produsert i Norge, supplert med gode internasjonale og anerkjente produkter, og siden vi har vært i denne bransjen i over 30 år har vi også den kompetansen som skal til for å hjelpe de kundene som trenger det, avslutter Boge.

Av Tom Backe

Next article