Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Må tenke nytt om fremtidens vannforsyning
Sponset

Nye utfordringer stiller nye krav til vannforsyningen. Urbanisering, vannforurensning, lekkasjer og overforbruk kan true tilgangen til trygt og rent vann i fremtiden. For en sikker vannforsyning, er det helt essensielt med stabile systemer med høy driftssikkerhet.

– Vi tar det for gitt at vi har rent vann i springen her i Norge. Dersom vannforsyningen stopper opp, skaper det store problemer for folk. Produksjonsstopp i industrien er også krise, og kan få store konsekvenser. Derfor er det viktig med pålitelige og stabile produkter og tjenester, sier Geir Nilsen, salgssjef hos Grundfos.

geir-nilsen

Geir Nilsen

Salgssjef, Grundfos

Urbaniseringen i spesielt de store byene, fører til at mange områder som tidligere var plen eller gress, blir lukket med for eksempel asfalt. Man fjerner den naturlige dreneringen av regnvann, og man får et overvannsproblem. I tillegg har vi utfordringer som vannforurensning, lekkasjer og overforbruk.

Reduserer faren for brudd

Grundfos leverer produkter og løsninger for transport av avløpsvann, flomvannsikring og avløpsrenseanlegg. Systemene er laget for driftssikkerhet, modularitet og energieffektivitet ved bruk av optimaliserte pumpesystemer og fullt integrerbare løsninger, sier Nilsen.

– For å redusere kostnadene, må man redusere vanntapet, energiforbruket og minimere risiko for lekkasjer og vedlikehold av rør. De fleste styrer pumpesystemene sine basert på trykk og mengde. Ved ledningsbrudd, kan avløpsvann renne inn i vann-nettet. Våre systemer overvåker ledningsnettet og justerer trykket slik at man reduserer faren for brudd. Vi har også rask og automatisk varsling dersom det oppstår brudd, sier han videre.

Vi tar det for gitt at vi har rent vann i springen her i Norge. Foto: Grundfos

Pakkeløsning for hele prosessen

Salgssjefen forteller at de kan levere en pakkeløsning for hele vannbehandlingsprosessen, både store og små løsninger.

– Vi kan bistå i planleggingen, skreddersy design til totalløsning, overlevere, installere og innkjøre. Dermed får kunden ett kontaktpunkt for hele prosjektet, og sparer i tillegg både tid, energi og kostnader, sier Nilsen.

Bærekraftig teknologi

Grundfos er opptatt av bærekraft. De velger bærekraftige materialer, og er i front av utviklingen når det gjelder bærekraftig teknologi og løsninger. Grundfos jobber hardt og kontinuerlig for å tilfredsstille bærekraftsmålene SDG 6 – Rent vann og sanitærforhold, og 13 – Stoppe klimaendringene.

I tillegg går en del av overskuddet til programmer som sikrer vannforsyning og rent drikkevann til folk i andre deler av verden. Gjennom programmet «Water2life», har Grundfos sørget for rent vann for over 50.000 mennesker.

– Vannutfordringene øker over hele verden, og det må en endring til. Vannet tilhører oss alle, og vi må ta vare på vannet vårt, sier Nilsen

Om Grundfos

  • Grundfos er verdens ledende produsent av pumper og produserer årlig mer enn 17 millioner enheter.
  • I 2020 er Grundfos 75 år (etablert i 1945).
  • Har 19.000 ansatte, fordelt i 83 selskaper i 56 land.
  • I Norge har Grundfos rundt 80 ansatte med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Fredrikstad, Larvik og Trondheim.
  • Hovedkvarter er i Bjerringbro i Danmark.
  • Grundfos er et sterkt verdidrevet selskap som har som målsetning å halvere eget vannforbruk innen 2025. Innen 2030 har de som mål, med sine løsninger for vannbehandling og vannbesparelser, å ha spart 50 milliarder m3 ferskvann og dermed være et «klimapositivt» selskap.  

Av Marte Frimand

Next article