Skip to main content
Home » News » Vil revolusjonere resirkulasjon: – Det skal være enkelt og lønnsomt for forbrukeren
Sponset

Norsk selskap har utviklet et helhetlig og fleksibelt innsamlingssystem for forbrukeremballasje.  

Hver dag kastes det enorme menger emballasje både i Norge og globalt. Gjennomsnittlig kaster hver nordmann rundt 100 kilo plast i året, og rundt 30 prosent av dette blir resirkulert. Globalt ligger resirkuleringsgraden på kun rundt ti prosent.  

– I Norge er vi flinke, så vi har en høy grad av både resirkulering og sortering. Samtidig er det slik at det som blir resirkulert, ikke nødvendigvis er god nok kvalitet, eller har tilstrekkelige kvantum til å bli gjenbrukt til ny emballasje, sier administrerende direktør i Cycled, Thor Sverre Minnesjord.  

Thor Sverre Minnesjord

Administrerende direktør i Cycled

– Det trengs et kvalitetsløft av resirkuleringen, og ta sorteringen ett skritt videre.  

For at emballasjeprodusenter skal kunne benytte resirkulert materiale, har de behov for å ha store mengder spesifikk emballasje tilgjengelig – som et høyverdig sekundært råstoff, forklarer Minnesjord videre.  

Kunstig intelligens og poengsystem

Illustrasjon: Systemet i bruk på Skagerak Arena, Odds Ballklubb.

Dette har Cycled en løsning for.  

Det unge norske selskapet har nemlig utviklet et helhetlig innsamlingssystem for forbrukeremballasje.  

– Tanken er at det skal være enkelt, motiverende, og lønnsomt for forbrukerne å resirkulere. Videre skal systemet tilgjengeliggjøre materialer for produsenter via et grundig sorteringssystem.  

Kjernen til systemet er fysiske installasjoner med smarte innsamlingspunkter.  

– Det er i praksis en søppeldunk med kunstig intelligens og sorteringsteknologi, forklarer Thor Sverre Minnesjord.  

I tillegg kommuniserer installasjonen med forbrukeren gjennom en mobilapplikasjon.  

– Forbrukeren leverer emballasjen i dunken, skanner QR koden, og går. Innsamlingspunktet registrerer emballasjen, og gir poeng til forbrukeren. Disse poengene kan deretter benyttes til å kjøpe varer og tjenester.  

Gode resultater

Cycled har selv utviklet både software og hardware til samtlige ledd i systemet, som til nå har blitt grundig testet i flere prosjekter i inn- og utland.  

– Vi demonstrerer teknologien på Skagerak Arena, som er hjemmebanen til Odd Fotball. Her insentiverer systemet til innsamling av plastflasker og snusbokser, og innsamlede poeng kan benyttes i arenaens kiosk.  

Selskapet samarbeider med flere internasjonale aktører og globale brands – blant annet i Midtøsten, hvor systemet er utplassert hos eiendomsselskaper, hotellkjeder og kjøpesentre.  

– I disse landene opplever vi en sterk vekst i innsamlingen. Både i Norge og i utlandet bidrar teknologien til en kvalitetsøkning av resirkuleringen, men i land med lav innsamlingsgrad, ser vi også at vår løsning øker tilfanget av høykvalitets materiale for resirkulering til sekundært råstoff. 

Minnesjord er tydelig på at systemet gagner forbrukerne, men det skal også være lønnsomt for produsenter og bedrifter.   

– Våre smarte innsamlingspunkter vil være med på å bygge en grønn merkevare for produsentene. I tillegg øker det både sporbarhet og etterrettelighet i gjenvinning.  

Foto: Cycled technologies

Det blir stadig strengere krav til råstoff, og da blir det nødvendig å kunne spore materialer fra det blir levert, til det blir resirkulert, beskriver Minnesjord.  

Teknologien muliggjør også resirkulasjon i lukkede, mindre kretsløp. Eksempelvis kan emballasje som går ut fra en butikk bli samlet inn i samme butikk.

– Jo mer effektivt kretsløpet er, jo mer lønnsom vil den sirkulære økonomien bli, sier han.  

Styrke i fleksibilitet

Direktøren har store visjoner for potensialet til teknologien.  

– Vi har ambisjoner for implementering i større økosystemer. Dette kan være i en by, eller i en større kjede. Nå satser vi på en oppskalering i fremtiden, og å knytte oss til fullskala prosjekter som viser teknologien på industriell skala.  

Styrken, mener Minnesjord, er at systemet er fleksibelt.  

– Det er kan derfor passe til mange bransjer, og har potensial for å bli installert i store deler av samfunnet.  

Av Morten Risberg

Next article