Home » Kvinner i karrieren » Vil ha flere kvinner til Statsbygg!
Sponset

Hos Statsbygg er det alltid de mest kvalifiserte som får jobben, men nå utformes stillingsannonsene slik at kvinner skal bli mer motiverte til å søke.

– Vi kvinner har ofte lett for å tro at alle punkter må hukes av før vi tør å søke en jobb, så nå jobber vi med å utforme annonsene slik at vi treffer riktig kompetanse og øker antallet kvinnelige søkere, sier Julija Jurin, områdedirektør i Statsbygg.

Julija Jurin

Områdedirektør i Statsbygg

Lav kvinneandel innenfor drift

Byggebransjen har historisk sett hatt en lav kvinneandel, og når det gjelder valg av utdanning og yrke, er det store forskjeller mellom kjønnene. I driftsavdelingen til Statsbygg er det bare 38 av driftsmedarbeidere som er kvinner, selv om de ellers har en god kjønnsbalanse i toppledelsen.

– Jeg tror noe av grunnen er at det fortsatt er et inntrykk av at jobben bærer preg av å være en del vaktmesteroppgaver. Før gjorde vi en del av de praktiske jobbene som å klippe gress, skifte lyspærer og så videre, men disse tjenestene bestiller vi nå, forteller Julie Tresvik Johansen som er driftsingeniør i Statsbygg.

Julie Tressvik Johansen

Driftsingeniør i Statsbygg

Statsbygg har 825 medarbeidere og leder flere av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. De har kontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Ida Elen Asklund er driftsleder på Svalbard og har ansvar for tre bygg. Oppgavene varierer fra alt innenfor økonomi, drift, vedlikehold av bygg og oppfølging av store prosjekter.

– Akkurat nå er jeg eneste kvinnelige av fem ansatte totalt, men i vårt område nord er det nylig ansatt tre kvinner, og det er jo bra, sier Ida Elen.

Ida Elen Asklund

Driftsleder, Statsbygg

Kvinner ønsker ikke særbehandling

Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, og kunnskap er gunstig på flere måter, og Julija mener det er en stor fordel med ulikheter.

– Uansett legning, kjønn, eller etnisk bakgrunn gir mangfold en helt annen dynamikk og beriker teamene. Samtidig tror jeg ingen på sikt ønsker særbehandling. Vi må se på den kompetansen vi trenger, på dynamikken i teamene og levere på det vi skal.

Jenter bør satse på tekniske fag

En av årsakene til at det er få søkere innenfor byggdrift, mener Statsbygg skyldes for lite kunnskap om utdannelsen og de spennende mulighetene det gir. Det er i dag stort behov for folk med fagbrev innenfor byggdrifterfaget.

– Det var ingen som sa til meg at det var lurt å starte på elektro. Det å informere de unge om at det er en smart yrkesvei å velge yrkesfaglig utdannelse, tror jeg er viktig, forteller Julie.

Statsbygg tilbyr lærlingeplasser og samarbeider om masteroppgaver.

– Det er mange flinke i denne bransjen, sier Julija, som har en bakgrunn fra studier innenfor byutvikling i Nederland, tidligere arbeid med eiendom i Oslo. 

Men hvordan er det egentlig å være en av de få jentene på en mannsdominert arbeidsplass?

– Jeg stortrives blant gutta og synes det er ukomplisert og fint, men det er fint hvis et kommer inn noen flere jenter, sier Ida Elen.

– Ja, det går mye i fotball, ler Julie.  

– Det viktige er å ivareta de kvinnene når de først kommer til Statsbygg, avslutter Julija.

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Til enhver tid har vi over 100 prosjekter gående.

Vil du jobbe i Statsbygg? Les mer her!

Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel