Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Innovasjonspartnerskap i Bærum skal hjelpe kommune-Norge med fremtidsrettet overvannshåndtering
Sponset

Med innovasjonspartnerskapet InnoVann vil Bærum kommune få kontroll på overvannet. Det vil komme hele kommune-Norge til gode.

Da styrtregnet rammet Bærum i 2016, ble det klart at kommunen slet med et overvannsproblem. Gangstier ble skylt vekk, og kjellere ble fylt med avløpsvann.

– Kommunen etablerte først et forprosjekt for å anskaffe gravefri separering av vann og avløp, men en nærmere analyse viste at det ikke var mulig å dimensjonere seg ut av problemet, forteller prosjektleder Therese Holm Thorvaldsen.

Therese Holm Thorvaldsen

Prosjekteleder Innovann i Bærum kommune

– Det ville krevd altfor store inngrep og koste enorme summer. Det ble klart at vi måtte håndtere overvann på terreng. I stedet for å satse på nye rør, etablerte vi innovasjonspartnerskapet InnoVann med støtte fra Innovasjon Norge, sier hun.

Innovasjonspartnerskap – et offentlig-privat samarbeide om innovasjon

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Det har som siktemål å utvikle løsninger som ikke allerede er tilgjengelig i markedet. Det Bærum kommune etterspurte, var et system som skulle sikre bedre beslutningsgrunnlag og understøttet gode prosesser for håndtering av overvann, i tillegg til å utvikle tverrfaglige arbeidsprosesser som bidrar til det samme.

– I tillegg er det et viktig mål at InnoVann også skal bidra til å skape en tverrfaglig kultur i kommunen som bidrar til mer effektiv overvannshåndtering, sier Thorvaldsen.

– Overvann renner på tvers av ansvarsområder i flere ulike avdelinger, som vei og trafikk, vann og avløp og natur og idrett, for å nevne noen. Derfor er det viktig at vi i prosessen også klarer å bygge ned skillene mellom avdelinger og etater i kommunen.

Mange ville være med

I 2020 hadde kommunen gjennomført forprosjekt og skaffet Innovasjon Norge-midler. Tiden var inne for å utlyse konkurransen om hvilke aktører som skulle få være med i prosjektet. Valget falt på EnviDan, SCALGO, SLA, Menon Economics og Aarhus Vand.

– Vi mottok flere svært gode søknader, og falt ned på denne konstellasjonen. I Danmark har de mer erfaring med overvann enn her, så det er spennende å ha danske virksomheter med i prosjektet, sier Thorvaldsen.

Leverandørkonsortiet ledes av EnviDan, som er en av Nordens ledende vann- og avløpsspesialister, og som har fokus på grønn omstilling, utfordringer tilknyttet klimaendringene og behovet for å sikre rent drikkevann.

– Innovasjonsparterskapet setter projektet i sentrum, og alle deltagere har fokus på å nå prosjektets målsetninger. Vi har også felles prosjektledelse, og er gjensidig avhengig av hverandre for å skape den ønskede innovasjonen, sier Managing Director, Innovation & Sustainability i Envidan, Mads Uggerby.

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability i Envidan

– Dette er et arbeid som ikke bare vil komme Bærum til gode. Lørenskog er med som samarbeidskommune, og flere større kommuner har tatt opsjon på å anskaffe løsningen, fortsetter Thorvaldsen.

Nødvendig med innovative løsninger

Klimaendringer har gjort det nødvendig å håndtere overvann på en ny måte på grunn av hyppigere styrtregn. Samtidig fortettes byene så overvannet skaper nye og større problemer.

– Det må tenkes helhetlige løsninger på bakken, som etableres i takt med byens utvikling. Det krever at vi både er i forkant med planlegging av overvannsløsninger, og at kommunens mange etater og private utbyggere samhandler, sier Uggerby.

Prosjektet er over halvveis, og nye digitale verktøy for håndtering av overvann er på vei. Disse utvikles i SCALGO Live, en eksisterende digital plattform for overvannshåndtering, som allerede benyttes av mange rådgivere og kommuner i Norge.

– SCALGO Live er allerede et etablert verktøy med enkelt brukergrensesnitt, som gjør det veldig godt egnet for brukerne med ulike behov og bakgrunner, forklarer Thomas Riis, markedssjef for SCALGO i Norge. Med InnoVann vil beslutningsgrunnlaget fra SCALGO Live bli enda bedre, og samtidig blir det enklere for kommuner og utbyggere å samarbeide på tvers.

Thomas Riis

Markedssjef for SCALGO i Norge

SCALGO Lives funksjonalitet utvides med EnviDans digitale verktøy til mer presis beregning av flom sett i sammenheng med samfunnsøkonomisk kost-nytteberegninger.

 – Det blir stort når vi i 2023 kan presentere de nye mulighetene i SCALGO Live. De nye verktøyene vil nemlig være noe som både eksisterende og fremtidige SCALGO Live-brukere vil kunne få stor nytte av, sier Thomas.

Tverrfaglig samarbeid i prosjektet

Landskapsarkitektene i SLA bidrar i prosjektet med kunnskap om plan- og byggesaksprosesser knyttet til overvann, slik at det designes riktige arbeidsprosesser som en del av prosjektet. I InnoVann utvikles det også en katalog over mulige overvannsløsninger, og SLA bidrar til at disse løsningene sees i sammenheng med byutvikling, biodiversitet og byliv.

 – Mer enn noen gang er det tydelig at grønne byrom, biodiversitet og naturmangfold må være en del av utviklingsstrategien i byene våre. Med bynatur og landskapsdesign håndterer vi overvann på en helhetlig måte som skaper sanselige opplevelser og sosial bærekraft for menneskene som skal oppholde seg her, sier Kjersti Wikstrøm, daglig leder i SLA.

Kjersti Wikstrøm

Daglig leder i SLA

 – Resultatet blir en helt ny måte å arbeide med byrom og tekniske løsninger, som forhåpentligvis kan inspirere flere kommuner i Norge til å samtenke bynatur, overvannshåndtering og byutvikling, sier Wikstrøm.

Det nye helhetlige verktøyet er klart til å bli tatt i bruk neste år.

 – Dette er et spennende og utfordrende prosjekt for alle samarbeidspartnerne i InnoVann, men vi ligger godt an og ser virkelig frem til lanseringen i 2023, avslutter Thorvaldsen og Uggerby.

Les også: Status for InnoVann

Next article