Skip to main content
Home » Helse, miljø og sikkerhet » Slik kan du forebygge sykefravær!
Sponset

60 prosent av sykefraværet i norske bedrifter skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager. – En stor del av dette fraværet kunne vært unngått gjennom forebygging, forteller Katrine A. Torskog, fysioterapeut og daglig leder ved Life Improvement – kompetansesenter for Helse og Arbeid.

Katrine A. Torskog

Daglig leder Life Improvement AS

De har, sammen med IA Bransjeprogram for Bygg- og anlegg og Byggenæringens Landsforening (BNL), lansert ergonomiportalen.no i ny drakt, og har nå utarbeidet verktøyet «ByggRygg – med jobben i ryggen».

Hva er ByggRygg – med jobben i ryggen? 

ByggRygg er en digital portal, og er et av få verktøy som retter seg mot alle ansatte i en bedrift.

For ansatte: Gjennom korte videoer som kan sees på den enkeltes mobil, gir ByggRygg de ansatte kunnskap om helseplagene som er hovedårsak til sykefravær. Ansatte ansvarliggjøres og settes i stand til å ta vare på sin egen fysiske og psykiske helse, og får nyttige tips til både forebygging og mestring av jobb i perioder med plager.

For ledere, tillitsvalgte verneombud og andre ambassadører: Portalen inneholder en verktøykasse med konkrete tips og råd til bruk i arbeidsmiljøarbeidet, sykefraværsoppfølging, og i møte med ansatte som opplever helseplager.

Konkret og håndfast

– STAMI trekker fram psykososialt arbeidsmiljø som et av de viktigste områdene for å forebygge helseplager. Vår erfaring er at mange bedrifter synes at det er vanskelig å vite hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøet, forteller Torskog.

ByggRygg er konkret og håndfast, og involverer alle som jobber i bedriften. Portalen retter seg mot individet og det systematiske arbeidet, og gir bedriftene muligheten til å jobbe helhetlig og strategisk mot et forebyggende og mestringsorientert arbeidsmiljø.

«Vi har et verktøy til å vite hvordan du tar den første samtalen når noen blir syke» – Kristine Seim, Prosjektleder «Frisk i Hæhre»

Kristine Seim

Prosjektleder «Frisk i Hæhre»

«Vi ønsket å forbedre hvordan de ansatte ser på og viser engasjement for sin egen helse» – Kim Stangnes, Bedriftsutvikler, Isotak Bygg AS

Kim Stangnes

Bedriftsutvikler, Isotak Bygg AS

«Hvis du trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø, så går produksjonen mye bedre» – Stig Morten Hardeland, tillitsvalgt i Hæhre og Ambassadør i Bygg Rygg

Stig Morten Hardeland

Tillitsvalgt i Hæhre og Ambassadør i Bygg Rygg

Nyttig for alle bedrifter

– ByggRygg passer alle bedrifter, små som store, offentlige og private. Verktøyet gir gjenkjennelig informasjon og eksempler som kan brukes rett inn i den praktiske arbeidshverdagen. Det er kostbart for bedriften å samle ansatte fysisk for å nå ut med informasjon, og det har derfor vært viktig for oss at ByggRygg skal være lett tilgjengelig og uavhengig av fysisk arbeidssted, avslutter Torskog.

Ønsker du å høre mer? Du finner oss også på HMS-konferansen 2022!

Tekst: Life Improvement

Next article