Home » Havvind » Imenco sparer havvind-utbyggere for store kostnader og mye CO2-utslipp
Sponset

Imenco bruker sin erfaring gjennom 40 år til å spare utbyggere av havvindparker for store kostnader ved hjelp av smarte løsninger for montering, vedlikehold og levetidsforlengelse.

Produktspekteret til Imenco er veldig variert. Det henvender seg til både flytende og bunnfaste havvindinstallasjoner, og det inkluderer for eksempel monteringsløsning for bunnfaste «jacket»-strukturer, forhindring av korrosjon, og sågar en unik og ubemannet løsning for fylling av drivstoff på helikoptre til havs.

Pile-gripper – en unik festemetode for bunnfaste fundamenter

Imenco har utviklet en patentert gripeløsning til å feste bunnfaste havvindturbiner – såkalt Pilegripper & Jacket-landing-løsning.

– Her er det mye penger og CO2-utslipp å spare – for eksempel ved at man med vår løsning kun trenger to fartøysrunder under montering istedenfor tre som er normalt ved andre feste-løsninger for Jackets, sier Johan Tønsberg, CEO for Imenco Corrosion Technology.

Johan Tønsberg

CEO, Imenco Corrosion Technologies

– Når vi leverte dette systemet til et havvind-prosjekt i Storbritannia med over 100 turbiner, oppnådde utbyggerne en tidsbesparelse på to dager per jacket-montering, og derav en stor økonomisk og miljømessig besparelse. Og flere andre verdifulle besparelser for utbygger – både onshore og offshore.

Og han regner ikke med at DEME blir mindre fornøyd når de skal installere 62 jackets på the Le TrePort offshore wind farm i Frankrike med bruk av Imenco sin løsning – som er det siste tilskuddet av kontrakter Imenco har fått i det siste.

– Vi er veldig stolte og begeistret over denne kontraktstildelingen. Det bekrefter unikheten i vår løsning og våre evner. Vi er glade for å samarbeide med DEME og å hjelpe Le TrePort med vår løsning og alle fordelene den bringer med seg, sier Johan Tønsberg.  Og han tilføyer: Fabrikasjon og installasjon av havvind-parker er ikke helt så «grønt», som mange tror og får fortalt.  Men vår unike Pilegripper-løsninger hjelper i den grad til å gjøre dette «grønnere». Og det er vi stolte av.

I tillegg til å levere smart montering av bunnfaste «jacket»-strukturer, har Imenco også smarte løsninger for korrosjonsforhindring.

Piranha®

Den mest brukte fundamentsløsningen for vindturbiner på havbunnen, er bruk av monopæler hvor turbinen monteres på toppen av stor enkeltstående fundamentpåle festet til bunnen. Den mest utbredte måten å korrosjonsbeskytte monopælen på, er å bruke et anodebur med flere tonn med offer-anoder som festes til pålen. Anodeburet må deretter kobles elektrisk til selve monopælen.

– Det er her Piranha® kommer til nytte, forteller Nils-Olav Digre, Vice President i Imenco.

Nils-Olav Digre

Vice President, Imenco

– Piranha® er en enklere og tryggere metode for elektrisk oppkobling mot monopælen – sammenlignet med andre måter å gjøre det på. Og vår løsning er bortimot enerådende på markedet i dag, sier Nils-Olav videre.

Pacu™

For flytende havvindturbiner som er festet med kjetting, har Imenco utviklet en katodisk beskyttelsesløsning for dypvannsfortøyningskjettinger.

– Vi er i dag de eneste som tilbyr en pålitelig løsning for korrosjonsbeskyttelse av dypvanns fortøyningsliner og ankerkjettinger, kan Tønsberg fortelle.

Løsningen, enkelt forklart, består av offeranoder som festes på kjettingen og som tilnærmet stopper rustutvikling. Dette kan monteres på helt nye kjettinger, eller ettermonteres på allerede monterte kjettinger. Besparelsene ligger i at levetiden på ankerkjettingene blir lengre, og man unngår utskiftning av ankerkjetting i løpet av hele vindparken sin levetid.

Gleder seg til utbygging – starter i Norge

Imenco ser frem til å levere sine smarte, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger til hjemmemarkedet når utbyggingen av havvindturbiner i Norge settes i gang.

– Dette er noe vi kan. Vi har levert tjenester og utstyr til internasjonale havvindsinstallasjoner i UK, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Taiwan og USA siden 2015, sier Tønsberg. 

– Her i Norge vil vår Pile-gripper være en glimrende løsning for «Sørlige Nordsjø 2»-prosjektet, og Pacu™ for Utsira Nord-prosjektet, sier han avslutningsvis.

Fakta

Imenco ble etablert i 1979, og har vært en betydelig leverandør innenfor olje og gass i 40 år. I dag er Imenco AS en gruppe selskaper som arbeider innenfor fem hovedforretningsområder: Offshore olje og gass, offshore fornybar energi, akvakultur, marine og industri. De er ledende innen følgende fagområder:

– Undervannskamera-, lys-, laser- og elektronikk-teknologier.
– Ettermonteringssystemer for undervanns-korrosjonsbeskyttelse.
– Militære og sivile flydrivstoffsystemer.
– Undervanns- og toppsideløft- og håndteringsløsninger.
– Akvakulturkamerateknologi, militær og sivil visuell overvåkings-CCTV-systemer og akustiske undervannskommunikasjons- og posisjoneringssystemer.

De er også en stor aktør innen hydraulikksystemer, maskineringstjenester, dykkesystemer og EPC-kontrakter. De har sitt hovedkontor like utenfor Haugesund og på Voll like utenfor Stavanger, og har i dag over 350 ansatte.

Les mer på imenco.no

Neste artikkel